Tips - M
Tips - M
Tips - M
Tips - M
Medicatie op reis met de camper
Het is altijd handig om ook in de motorhome een reisapotheek te hebben. De inhoud van je reisapotheek is natuurlijk afhankelijk van jezelf, je bestemming en de duur van je reis.

Het ziekenfonds Partena bijvoorbeeld, stelde een handige gids samen en bevat volgende items:
-   Wat er best in een reisapotheek zit? 
-   Hoe je geneesmiddelen bewaart 
-   Hoe je speciale medicatie meeneemt 
-   Of een Europese Ziekteverzekeringskaart altijd nodig is? 
-   Wat te doen bij medische zorg in het buitenland
-   Welke reisvaccins je nodig hebt 

Je kan de gids
hier downloaden.
Maar ook op reis hebben we, indien van toepassing, onze dagelijkse medicatie nodig. Hoe vermijd je problemen aan de grens? Hoe zit dat met vloeistoffen en injectiespuiten? En hoe kom je aan het juiste voorschrift op vakantie? Deze nuttige tips sprokkelden we voor jou samen.

In de eerste plaats kan je, net zoals wij, een kaartje bij je identiteitskaart steken. Daarop staan, in het Engels, de ziektes/allergieën waaraan je lijdt, en de geneesmiddelen die je dagelijks moet nemen. Het is altijd mogelijk dat je ergens onderweg een ongeval hebt en niet in staat bent iets te zeggen. Wanneer je documenten doorzocht worden vinden ze dan het kaartje met de nuttige gegevens.

Vervolgens: voorzie ruim voldoende medicijnen, zodat het niet extra vervelend wordt als je langer dan voorzien onderweg bent. Let op! Als je injectienaalden meeneemt, heb je een doktersattest nodig.
Gebruik bij voorkeur de oorspronkelijke verpakking, met de originele bijsluiter. Op de bijsluiter staat de medische stofnaam van je medicatie, want de merknaam kan van land tot land verschillen.
Hierbij is het handig om bij je huisarts of apotheek een medicijnenpaspoort (*) aan te vragen. Mocht je medicatie op reis kwijtraken, dan kan een arts je de juiste vervanging voorschrijven. Dit is overigens geen officieel reisdocument.
Koude en hitte kunnen allebei slecht zijn voor je medicatie. Stop temperatuurgevoelige stoffen in een thermosfles of koeltasje tot je een geschikte bewaarplaats bereikt hebt. In warme landen is de houdbaarheid van je medicatie mogelijk korter dan thuis.

(*) Het medisch paspoort geeft je een duidelijk beeld van de geneesmiddelen die je gebruikt en in welke dosering. Het vermeldt de merknaam, de stofnaam, de sterkte en dosering van het geneesmiddel.
Een voorbeeld
Ga je met het vliegtuig op reis, neem je noodzakelijke medicatie dan mee in je handbagage. Inzake de regels verwijs ik naar volgende link: medicatie op het vliegtuig
Een Belg die in het kader van een medische behandeling geneesmiddelen met verdovende middelen, zware pijnstillers, slaap- en rustgevende middelen, maar ook sommige ADHD- of epilepsiemedicatie, of psychotrope stoffen moet meenemen naar een land dat deel uitmaakt van het Schengengebied(*), moet tenminste 10 werkdagen vooraf, dit formulier - volledig en juist ingevuld - opsturen naar:

                FAGG - DG Inspectie
                Afdeling Vergunningen
                Dienst Verdovende Middelen
                Eurostation II - Victor Hortaplein 40/40
                1060 Brussel 

Het betreft dus alle medicatie die onder de opiumwet vallen.
Na validatie, zal het document terugbezorgd worden per post naar de betrokken persoon zodat het bij de meegenomen medicatie kan bewaard worden tijdens de reis.
Belangrijk : Gelieve alle gevraagde gegevens van deze verklaring correct in te vullen zo niet, kan deze niet gevalideerd worden. Gelieve ook steeds een begeleidende brief bij te voegen met een contactadres en minstens een telefoonnummer of email zodat wij u kunnen contacteren in geval van problemen.

(*) de Schengenlanden zijn: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland

Buiten het Schengengebied (vergeet het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet!), raadpleeg je best op voorhand de website van de INCB ten einde er de nodige adviezen terug te vinden om op reglementaire wijze geneesmiddelen mee te nemen naar het desbetreffende land.
Als u op deze website geen advies terugvindt voor het desbetreffende land, is het zeerste aangeraden om de ambassade van dat land in België te contacteren.
Milieustickers - heb ik deze nodig?
Meer en meer steden, streken en departementen voeren milieunormen in en stellen milieuzones in. Dit in de meeste Europese landen. Voor welke landen is nu een milieusticker nodig. Je kan je afvragen: 'heb ik een sowieso een sticker nodig?'
Als je de centra van de steden waar een lage emissiezone van kracht is vermijdt, dan heb je geen sticker nodig. Doch bij extreme omstandigheden kunnen de zones tijdelijk uitgebreid worden.

Bvb. Parijs: In het centrum van Parijs heb je een milieusticker nodig, langs de periferie niet. Je rijd naar het zuiden en passeert Parijs via de ring. Gezien de normen overschreden zijn door de omstandigheden, wordt de emissiezone uitgebreid naar de ring! Daar sta je dan! Je hebt geen milieusticker!

Zo kan ik nog voorbeelden geven.

Daarom heb ik voor Frankrijk en Duitsland reeds een milieusticker gekocht en gekleefd. Deze stickers koop je éénmalig, zijn niet duur, en zijn voertuig en nummerplaat gebonden.

Een overzicht:

Omdat elk land een verschillende regeling heeft geef ik hier alvast de regeling voor België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië op een rijtje. Daarmee is het lijstje niet compleet, maar voor ons zijn dit toch de meest courante bestemmingen. Ook de volgende landen hebben een milieuregeling: Denemarken, Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Hongarije, Nederland, Noorwegen en Zweden. Soms zijn dit registraties met te betalen toeslagen, soms stickers, sommige landen werken met vergunningen, en andere beperken de toegang afwisselend op basis even/oneven nummerplaten.

Informeer je voor je vertrekt!

Tip! Ik merk dat de euronorm van motorhomes een redelijk impact heeft op de potentiële tweedehandsprijzen van motorhomes. Hou hiermee indien mogelijk rekening voor de timing indien je je camper zou verkopen.

België:
Voor België heb je geen milieusticker nodig. De controle gebeurt bij het binnenrijden van een lage emissiezone. Dit door middel van ANPR camera's  (camera's met nummerplaatherkenning). Je informeert je best vooraf aan welke milieunorm jouw camper voldoet.

Momenteel hebben Antwerpen en Brussel een milieuzone ingesteld. Gent en Mechelen hebben vergevorderde plannen. Een milieuzone wordt in België meestal een LEZ (low emission zone, lage-emissiezone, zone de faible émission) genoemd.
Voor meer informatie over de LEZ in België: klik
hier.

Duitsland:
In heel wat Duitse steden en omliggende zones (waaronder oa Berlijn, Keulen, Düsseldorf, het Ruhrgebied, …) is een milieusticker verplicht om met de wagen in de betreffende zone of richting het stadscentrum te mogen rijden. Er zijn verschillende vignetten en afhankelijk van je type voertuig mag je verder de zone in.
De kleur van je sticker hangt vooral af van de ouderdom en emissieklasse. Wanneer je achteraf een roetfilter liet plaatsen kan je voor een hogere vignetklasse in aanmerking komen, hiervoor is dan weer een officiële verklaring van de fabrikant nodig (CEC).
De betrokken zones zijn aangeduid met een speciaal type verkeersbord. De kleur van de bolletjes onder het Umwelt bord bepaalt de toegelaten voertuigen. Het einde wordt aangegeven door het doorstreepte Umwelt bord.

Op dit voorbeeld mag u enkel binnen met een gele of groene sticker.
 
Momenteel mogen de groene vignetten (nr 4 & 5) tot helemaal in het stadscentrum. Er komt dit jaar (2018) wel een nieuwe categorie bij (blauw, nr 6), en geleidelijk aan zullen de milieuzones dus uitbreiden en wordt de toegang steeds meer beperkt.

In België kan je een Duitse milieusticker aankopen via de VAB webwinkel of via Touring. Bij beiden kost een sticker 14€ + verzendkosten.
Ikzelf schafte de sticker aan via de website Tolltickets.com (hier koop ik al mijn Europese wegenvignetten). Ik betaalde via deze site 8,90€ + 2,40€ verzendkosten!
Vooraleer je de milieusticker kunt bestellen moet je je inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidsattest uploaden (vooraf dien je de documenten in te scannen om ze digitaal te kunnen overmaken). Na controle door de diensten kan je dan de sticker bestellen. Ik dacht dat er een mogelijk bestaat om de documenten via de post over te maken.
Frankrijk:
Sinds 1 juli 2017 is in Frankrijk het ecovignet Crit’Air verplicht voor wie wil rondrijden in steden waar milieuzones zijn ingesteld. Een milieuzone kan bestaan uit een zone waar beperkt verkeer toegestaan is, de zogenaamde ‘Zone à Circulation Restreinte’ (ZRC), of uit een luchtkwaliteitszone. Binnen deze zones mag je enkel op werkdagen tussen 8 uur en 20 uur rijden als je een ecovignet hebt. Wil je uitgebreide informatie over de zones kan je terecht op volgende website: www.crit-air.fr

De sticker is enkel te bekomen via de officiële website certificat-air.gouv.fr/. De kostprijs is 4,21€. Net zoals voor de Duitse sticker zal je eerst je boorddocumenten moeten overmaken.

In dit document kan je terugvinden tot welke categorie jouw camper behoort: classificaties Crit'Air
Zie de afbeelding voor een overzicht van de milieuzones in Frankrijk.
Spanje:
Sommige Spaanse steden, zoals Madrid, hebben milieuzones ingericht om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer ruimte te scheppen voor omwonenden.. Deze autoluwe zones worden aangegeven met borden met het opschrift ‘Area de prioridad residencial’.

APR: zone alleen voor vergunninghouders

Wie geen vergunning heeft, mag de zone niet inrijden. Het inrijden van een APR kan forse boetes opleveren en het is aangeraden goed op de borden te letten en ze niet te negeren. Er wordt gecontroleerd met behulp van camera’s. Personen die niet met een camper reizen en een hotel boeken in zo’n zone, moeten op voorhand hun nummerplaat doorgeven. Het is best om van tevoren contact op te nemen met de hoteleigenaar om te vragen of er een ontheffing is aangevraagd.
Gehandicapten moeten aan strikte, plaatselijk bepaalde regels voldoen om een APR in te mogen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de plaatselijke autoriteiten.

Barcelona heeft sinds december 2017 een tijdelijke milieuzone die alleen van kracht is bij sterke luchtvervuiling. Als de milieuzone is ingesteld, kun je deze van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 20 uur alleen inrijden met een geldige milieusticker. Deze sticker kan je kopen in Spaanse postkantoren.
Voor buitenlandse voertuigen is het in Barcelona niet verplicht om een milieusticker te hebben.
Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van de Spaanse overheid Deze website is echter alleen in het Spaans.

Italië:
Om de verkeersdruk in de stadscentra te verminderen hebben heel wat steden in Italië een soort milieuzone ingevoerd, de Zona Traffico Limitato (ZTL). In die zone mogen enkel wagens rijden die daar expliciet de toestemming voor hebben. Het heeft dus niets te maken met hoeveel je wagen uitstoot. Het zijn vooral inwoners of leveranciers die een specifieke zone in mogen. In sommige steden geldt de ZTL niet de hele dag. Op de verkeersborden bij het inrijden van de zone staat aangegeven tussen welke uren je de zone niet mag inrijden.

Met de camper hoef je niet persé binnen de zone, dan kan je beter buiten de zone parkeren en op een andere manier de zone ingaan, bijvoorbeeld te voet, met het openbaar vervoer of met een taxi. Een vergunning kan je ook niet krijgen.
Wie zonder toestemming een ZTL inrijdt, krijgt een boete van 80 euro. Het begin van een ZTL wordt aangeven met een verkeersbord, maar toeristen zien dat weleens over het hoofd of weten niet wat het bord betekent. Daarnaast krijg je elke keer als je de zone inrijdt een nieuwe boete. Wie op zoek is naar een parkeerplaats en vier keer langs de camera passeert, ontvangt dus vier boetes!  De extra boetes kunnen aangevochten worden, maar dat moet in het Italiaans. Lastig natuurlijk als je de taal niet machtig bent. Daarnaast is het niet altijd zeker dat de extra boetes ook geseponeerd worden. Wie in Italië zijn boete niet binnen de 60 dagen betaalt, kan een verhoging van het boetebedrag verwachten, wat soms oploopt tot het dubbele. Als je klacht niet wordt aangenomen, dan kan het zijn dat je alsnog de boete moeten betalen plus het extra boetegeld voor de late betaling. Zo wordt die vier keer geen 320 euro, maar 640 euro.

Het hoofdbord is duidelijk herkenbaar. Zie je zo'n bord, bekijk of je data en/of uren vermeld zie staan. Ben je niet zeker dan is de gouden raad: maak rechtsomkeer! En rij niet zomaar achter een vergunninghouder de zone binnen!

Steden met milieuzones zijn bijvoorbeeld Rome, Arezzo, Bologna, Bolzano, Bressanone (Brixen), Florence, Milaan, Palermo, Pisa, en Verona.
De historische binnenstad van Milaan is van ma t/m vr tussen 7:30 en 19:30 uur alleen toegankelijk voor voertuigen met een vignet. Tijdens deze uren moet voor de zogenoemde Area C een toegangskaart van € 5 aangeschaft worden.
De kaart is een dag geldig. Meerdaagse kaarten zijn voor € 30 en € 60 te koop. Kaarten zijn onder meer verkrijgbaar bij tabakzaken, kiosks en een aantal winkelketens.

Op een aantal kleine Italiaanse eilanden zijn motorvoertuigen van niet-inwoners tijdens de zomermaanden niet toegestaan. Het gaat bijvoorbeeld om Capri, Ischia, Ponza en Procida.
Medicatie op reis met de camper
Het is altijd handig om ook in de motorhome een reisapotheek te hebben. De inhoud van je reisapotheek is natuurlijk afhankelijk van jezelf, je bestemming en de duur van je reis.

Het ziekenfonds Partena bijvoorbeeld, stelde een handige gids samen en bevat volgende items:
-   Wat er best in een reisapotheek zit? 
-   Hoe je geneesmiddelen bewaart 
-   Hoe je speciale medicatie meeneemt 
-   Of een Europese Ziekteverzekeringskaart altijd nodig is? 
-   Wat te doen bij medische zorg in het buitenland
-   Welke reisvaccins je nodig hebt 

Je kan de gids
hier downloaden.
Maar ook op reis hebben we, indien van toepassing, onze dagelijkse medicatie nodig. Hoe vermijd je problemen aan de grens? Hoe zit dat met vloeistoffen en injectiespuiten? En hoe kom je aan het juiste voorschrift op vakantie? Deze nuttige tips sprokkelden we voor jou samen.

In de eerste plaats kan je, net zoals wij, een kaartje bij je identiteitskaart steken. Daarop staan, in het Engels, de ziektes/allergieën waaraan je lijdt, en de geneesmiddelen die je dagelijks moet nemen. Het is altijd mogelijk dat je ergens onderweg een ongeval hebt en niet in staat bent iets te zeggen. Wanneer je documenten doorzocht worden vinden ze dan het kaartje met de nuttige gegevens.

Vervolgens: voorzie ruim voldoende medicijnen, zodat het niet extra vervelend wordt als je langer dan voorzien onderweg bent. Let op! Als je injectienaalden meeneemt, heb je een doktersattest nodig.
Gebruik bij voorkeur de oorspronkelijke verpakking, met de originele bijsluiter. Op de bijsluiter staat de medische stofnaam van je medicatie, want de merknaam kan van land tot land verschillen.
Hierbij is het handig om bij je huisarts of apotheek een medicijnenpaspoort (*) aan te vragen. Mocht je medicatie op reis kwijtraken, dan kan een arts je de juiste vervanging voorschrijven. Dit is overigens geen officieel reisdocument.
Koude en hitte kunnen allebei slecht zijn voor je medicatie. Stop temperatuurgevoelige stoffen in een thermosfles of koeltasje tot je een geschikte bewaarplaats bereikt hebt. In warme landen is de houdbaarheid van je medicatie mogelijk korter dan thuis.

(*) Het medisch paspoort geeft je een duidelijk beeld van de geneesmiddelen die je gebruikt en in welke dosering. Het vermeldt de merknaam, de stofnaam, de sterkte en dosering van het geneesmiddel.
Een voorbeeld
Ga je met het vliegtuig op reis, neem je noodzakelijke medicatie dan mee in je handbagage. Inzake de regels verwijs ik naar volgende link:
medicatie op het vliegtuig
Een Belg die in het kader van een medische behandeling geneesmiddelen met verdovende middelen, zware pijnstillers, slaap- en rustgevende middelen, maar ook sommige ADHD- of epilepsiemedicatie, of psychotrope stoffen moet meenemen naar een land dat deel uitmaakt van het Schengengebied(*), moet tenminste 10 werkdagen vooraf, dit formulier - volledig en juist ingevuld - opsturen naar:

                FAGG - DG Inspectie
                Afdeling Vergunningen
                Dienst Verdovende Middelen
                Eurostation II - Victor Hortaplein 40/40
                1060 Brussel 

Het betreft dus alle medicatie die onder de opiumwet vallen.
Na validatie, zal het document terugbezorgd worden per post naar de betrokken persoon zodat het bij de meegenomen medicatie kan bewaard worden tijdens de reis.
Belangrijk : Gelieve alle gevraagde gegevens van deze verklaring correct in te vullen zo niet, kan deze niet gevalideerd worden. Gelieve ook steeds een begeleidende brief bij te voegen met een contactadres en minstens een telefoonnummer of email zodat wij u kunnen contacteren in geval van problemen.

(*) de Schengenlanden zijn: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland

Buiten het Schengengebied (vergeet het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet!), raadpleeg je best op voorhand de website van de INCB ten einde er de nodige adviezen terug te vinden om op reglementaire wijze geneesmiddelen mee te nemen naar het desbetreffende land.
Als u op deze website geen advies terugvindt voor het desbetreffende land, is het zeerste aangeraden om de ambassade van dat land in België te contacteren.
Milieustickers - heb ik deze nodig?
Meer en meer steden, streken en departementen voeren milieunormen in en stellen milieuzones in. Dit in de meeste Europese landen. Voor welke landen is nu een milieusticker nodig. Je kan je afvragen: 'heb ik een sowieso een sticker nodig?'
Als je de centra van de steden waar een lage emissiezone van kracht is vermijdt, dan heb je geen sticker nodig. Doch bij extreme omstandigheden kunnen de zones tijdelijk uitgebreid worden.

Bvb. Parijs: In het centrum van Parijs heb je een milieusticker nodig, langs de periferie niet. Je rijd naar het zuiden en passeert Parijs via de ring. Gezien de normen overschreden zijn door de omstandigheden, wordt de emissiezone uitgebreid naar de ring! Daar sta je dan! Je hebt geen milieusticker!

Zo kan ik nog voorbeelden geven.

Daarom heb ik voor Frankrijk en Duitsland reeds een milieusticker gekocht en gekleefd. Deze stickers koop je éénmalig, zijn niet duur, en zijn voertuig en nummerplaat gebonden.

Een overzicht:

Omdat elk land een verschillende regeling heeft geef ik hier alvast de regeling voor België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië op een rijtje. Daarmee is het lijstje niet compleet, maar voor ons zijn dit toch de meest courante bestemmingen. Ook de volgende landen hebben een milieuregeling: Denemarken, Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Hongarije, Nederland, Noorwegen en Zweden. Soms zijn dit registraties met te betalen toeslagen, soms stickers, sommige landen werken met vergunningen, en andere beperken de toegang afwisselend op basis even/oneven nummerplaten.

Informeer je voor je vertrekt!

Tip! Ik merk dat de euronorm van motorhomes een redelijk impact heeft op de potentiële tweedehandsprijzen van motorhomes. Hou hiermee indien mogelijk rekening voor de timing indien je je camper zou verkopen.

België:
Voor België heb je geen milieusticker nodig. De controle gebeurt bij het binnenrijden van een lage emissiezone. Dit door middel van ANPR camera's  (camera's met nummerplaatherkenning). Je informeert je best vooraf aan welke milieunorm jouw camper voldoet.

Momenteel hebben Antwerpen en Brussel een milieuzone ingesteld. Gent en Mechelen hebben vergevorderde plannen. Een milieuzone wordt in België meestal een LEZ (low emission zone, lage-emissiezone, zone de faible émission) genoemd.
Voor meer informatie over de LEZ in België: klik
hier.

Duitsland:
In heel wat Duitse steden en omliggende zones (waaronder oa Berlijn, Keulen, Düsseldorf, het Ruhrgebied, …) is een milieusticker verplicht om met de wagen in de betreffende zone of richting het stadscentrum te mogen rijden. Er zijn verschillende vignetten en afhankelijk van je type voertuig mag je verder de zone in.
De kleur van je sticker hangt vooral af van de ouderdom en emissieklasse. Wanneer je achteraf een roetfilter liet plaatsen kan je voor een hogere vignetklasse in aanmerking komen, hiervoor is dan weer een officiële verklaring van de fabrikant nodig (CEC).
De betrokken zones zijn aangeduid met een speciaal type verkeersbord. De kleur van de bolletjes onder het Umwelt bord bepaalt de toegelaten voertuigen. Het einde wordt aangegeven door het doorstreepte Umwelt bord.

Op dit voorbeeld mag u enkel binnen met een gele of groene sticker.
 
Momenteel mogen de groene vignetten (nr 4 & 5) tot helemaal in het stadscentrum. Er komt dit jaar (2018) wel een nieuwe categorie bij (blauw, nr 6), en geleidelijk aan zullen de milieuzones dus uitbreiden en wordt de toegang steeds meer beperkt.

In België kan je een Duitse milieusticker aankopen via de VAB webwinkel of via Touring. Bij beiden kost een sticker 14€ + verzendkosten.
Ikzelf schafte de sticker aan via de website Tolltickets.com (hier koop ik al mijn Europese wegenvignetten). Ik betaalde via deze site 8,90€ + 2,40€ verzendkosten!
Vooraleer je de milieusticker kunt bestellen moet je je inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidsattest uploaden (vooraf dien je de documenten in te scannen om ze digitaal te kunnen overmaken). Na controle door de diensten kan je dan de sticker bestellen. Ik dacht dat er een mogelijk bestaat om de documenten via de post over te maken.
Frankrijk:
Sinds 1 juli 2017 is in Frankrijk het ecovignet Crit’Air verplicht voor wie wil rondrijden in steden waar milieuzones zijn ingesteld. Een milieuzone kan bestaan uit een zone waar beperkt verkeer toegestaan is, de zogenaamde ‘Zone à Circulation Restreinte’ (ZRC), of uit een luchtkwaliteitszone. Binnen deze zones mag je enkel op werkdagen tussen 8 uur en 20 uur rijden als je een ecovignet hebt. Wil je uitgebreide informatie over de zones kan je terecht op volgende website: www.crit-air.fr

De sticker is enkel te bekomen via de officiële website certificat-air.gouv.fr/. De kostprijs is 4,21€. Net zoals voor de Duitse sticker zal je eerst je boorddocumenten moeten overmaken.

In dit document kan je terugvinden tot welke categorie jouw camper behoort: classificaties Crit'Air
Zie de afbeelding voor een overzicht van de milieuzones in Frankrijk.
Spanje:
Sommige Spaanse steden, zoals Madrid, hebben milieuzones ingericht om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer ruimte te scheppen voor omwonenden.. Deze autoluwe zones worden aangegeven met borden met het opschrift ‘Area de prioridad residencial’.

APR: zone alleen voor vergunninghouders

Wie geen vergunning heeft, mag de zone niet inrijden. Het inrijden van een APR kan forse boetes opleveren en het is aangeraden goed op de borden te letten en ze niet te negeren. Er wordt gecontroleerd met behulp van camera’s. Personen die niet met een camper reizen en een hotel boeken in zo’n zone, moeten op voorhand hun nummerplaat doorgeven. Het is best om van tevoren contact op te nemen met de hoteleigenaar om te vragen of er een ontheffing is aangevraagd.
Gehandicapten moeten aan strikte, plaatselijk bepaalde regels voldoen om een APR in te mogen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de plaatselijke autoriteiten.

Barcelona heeft sinds december 2017 een tijdelijke milieuzone die alleen van kracht is bij sterke luchtvervuiling. Als de milieuzone is ingesteld, kun je deze van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 20 uur alleen inrijden met een geldige milieusticker. Deze sticker kan je kopen in Spaanse postkantoren.
Voor buitenlandse voertuigen is het in Barcelona niet verplicht om een milieusticker te hebben.
Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van de Spaanse overheid Deze website is echter alleen in het Spaans.

Italië:
Om de verkeersdruk in de stadscentra te verminderen hebben heel wat steden in Italië een soort milieuzone ingevoerd, de Zona Traffico Limitato (ZTL). In die zone mogen enkel wagens rijden die daar expliciet de toestemming voor hebben. Het heeft dus niets te maken met hoeveel je wagen uitstoot. Het zijn vooral inwoners of leveranciers die een specifieke zone in mogen. In sommige steden geldt de ZTL niet de hele dag. Op de verkeersborden bij het inrijden van de zone staat aangegeven tussen welke uren je de zone niet mag inrijden.

Met de camper hoef je niet persé binnen de zone, dan kan je beter buiten de zone parkeren en op een andere manier de zone ingaan, bijvoorbeeld te voet, met het openbaar vervoer of met een taxi. Een vergunning kan je ook niet krijgen.
Wie zonder toestemming een ZTL inrijdt, krijgt een boete van 80 euro. Het begin van een ZTL wordt aangeven met een verkeersbord, maar toeristen zien dat weleens over het hoofd of weten niet wat het bord betekent. Daarnaast krijg je elke keer als je de zone inrijdt een nieuwe boete. Wie op zoek is naar een parkeerplaats en vier keer langs de camera passeert, ontvangt dus vier boetes!  De extra boetes kunnen aangevochten worden, maar dat moet in het Italiaans. Lastig natuurlijk als je de taal niet machtig bent. Daarnaast is het niet altijd zeker dat de extra boetes ook geseponeerd worden. Wie in Italië zijn boete niet binnen de 60 dagen betaalt, kan een verhoging van het boetebedrag verwachten, wat soms oploopt tot het dubbele. Als je klacht niet wordt aangenomen, dan kan het zijn dat je alsnog de boete moeten betalen plus het extra boetegeld voor de late betaling. Zo wordt die vier keer geen 320 euro, maar 640 euro.

Het hoofdbord is duidelijk herkenbaar. Zie je zo'n bord, bekijk of je data en/of uren vermeld zie staan. Ben je niet zeker dan is de gouden raad: maak rechtsomkeer! En rij niet zomaar achter een vergunninghouder de zone binnen!

Steden met milieuzones zijn bijvoorbeeld Rome, Arezzo, Bologna, Bolzano, Bressanone (Brixen), Florence, Milaan, Palermo, Pisa, en Verona.
De historische binnenstad van Milaan is van ma t/m vr tussen 7:30 en 19:30 uur alleen toegankelijk voor voertuigen met een vignet. Tijdens deze uren moet voor de zogenoemde Area C een toegangskaart van € 5 aangeschaft worden.
De kaart is een dag geldig. Meerdaagse kaarten zijn voor € 30 en € 60 te koop. Kaarten zijn onder meer verkrijgbaar bij tabakzaken, kiosks en een aantal winkelketens.

Op een aantal kleine Italiaanse eilanden zijn motorvoertuigen van niet-inwoners tijdens de zomermaanden niet toegestaan. Het gaat bijvoorbeeld om Capri, Ischia, Ponza en Procida.
Medicatie op reis met de camper
Het is altijd handig om ook in de motorhome een reisapotheek te hebben. De inhoud van je reisapotheek is natuurlijk afhankelijk van jezelf, je bestemming en de duur van je reis.

Het ziekenfonds Partena bijvoorbeeld, stelde een handige gids samen en bevat volgende items:
-   Wat er best in een reisapotheek zit? 
-   Hoe je geneesmiddelen bewaart 
-   Hoe je speciale medicatie meeneemt 
-   Of een Europese Ziekteverzekeringskaart altijd
    nodig is? 
-   Wat te doen bij medische zorg in het
    buitenland
-   Welke reisvaccins je nodig hebt 

Je kan de gids
hier downloaden.
Maar ook op reis hebben we, indien van toepassing, onze dagelijkse medicatie nodig. Hoe vermijd je problemen aan de grens? Hoe zit dat met vloeistoffen en injectiespuiten? En hoe kom je aan het juiste voorschrift op vakantie? Deze nuttige tips sprokkelden we voor jou samen.

In de eerste plaats kan je, net zoals wij, een kaartje bij je identiteitskaart steken. Daarop staan, in het Engels, de ziektes/allergieën waaraan je lijdt, en de geneesmiddelen die je dagelijks moet nemen. Het is altijd mogelijk dat je ergens onderweg een ongeval hebt en niet in staat bent iets te zeggen. Wanneer je documenten doorzocht worden vinden ze dan het kaartje met de nuttige gegevens.

Vervolgens: voorzie ruim voldoende medicijnen, zodat het niet extra vervelend wordt als je langer dan voorzien onderweg bent. Let op! Als je injectienaalden meeneemt, heb je een doktersattest nodig.
Gebruik bij voorkeur de oorspronkelijke verpakking, met de originele bijsluiter. Op de bijsluiter staat de medische stofnaam van je medicatie, want de merknaam kan van land tot land verschillen.
Hierbij is het handig om bij je huisarts of apotheek een medicijnenpaspoort (*) aan te vragen. Mocht je medicatie op reis kwijtraken, dan kan een arts je de juiste vervanging voorschrijven. Dit is overigens geen officieel reisdocument.
Koude en hitte kunnen allebei slecht zijn voor je medicatie. Stop temperatuurgevoelige stoffen in een thermosfles of koeltasje tot je een geschikte bewaarplaats bereikt hebt. In warme landen is de houdbaarheid van je medicatie mogelijk korter dan thuis.

(*) Het medisch paspoort geeft je een duidelijk beeld van de geneesmiddelen die je gebruikt en in welke dosering. Het vermeldt de merknaam, de stofnaam, de sterkte en dosering van het geneesmiddel.

Een voorbeeld
Ga je met het vliegtuig op reis, neem je noodzakelijke medicatie dan mee in je handbagage. Inzake de regels verwijs ik naar volgende link:

medicatie op het vliegtuig
Een Belg die in het kader van een medische behandeling geneesmiddelen met verdovende middelen, zware pijnstillers, slaap- en rustgevende middelen, maar ook sommige ADHD- of epilepsiemedicatie, of psychotrope stoffen moet meenemen naar een land dat deel uitmaakt van het Schengengebied(*), moet tenminste 10 werkdagen vooraf, dit formulier - volledig en juist ingevuld - opsturen naar:

                FAGG - DG Inspectie
                Afdeling Vergunningen
                Dienst Verdovende Middelen
                Eurostation II - Victor Hortaplein 40/40
                1060 Brussel 

Het betreft dus alle medicatie die onder de opiumwet vallen.
Na validatie, zal het document terugbezorgd worden per post naar de betrokken persoon zodat het bij de meegenomen medicatie kan bewaard worden tijdens de reis.
Belangrijk : Gelieve alle gevraagde gegevens van deze verklaring correct in te vullen zo niet, kan deze niet gevalideerd worden. Gelieve ook steeds een begeleidende brief bij te voegen met een contactadres en minstens een telefoonnummer of email zodat wij u kunnen contacteren in geval van problemen.

(*) de Schengenlanden zijn: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland

Buiten het Schengengebied (vergeet het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet!), raadpleeg je best op voorhand de website van de INCB ten einde er de nodige adviezen terug te vinden om op reglementaire wijze geneesmiddelen mee te nemen naar het desbetreffende land.
Als u op deze website geen advies terugvindt voor het desbetreffende land, is het zeerste aangeraden om de ambassade van dat land in België te contacteren.
Milieustickers - heb ik deze nodig?
Meer en meer steden, streken en departementen voeren milieunormen in en stellen milieuzones in. Dit in de meeste Europese landen. Voor welke landen is nu een milieusticker nodig. Je kan je afvragen: 'heb ik een sowieso een sticker nodig?'
Als je de centra van de steden waar een lage emissiezone van kracht is vermijdt, dan heb je geen sticker nodig. Doch bij extreme omstandigheden kunnen de zones tijdelijk uitgebreid worden.

Bvb. Parijs: In het centrum van Parijs heb je een milieusticker nodig, langs de periferie niet. Je rijd naar het zuiden en passeert Parijs via de ring. Gezien de normen overschreden zijn door de omstandigheden, wordt de emissiezone uitgebreid naar de ring! Daar sta je dan! Je hebt geen milieusticker!

Zo kan ik nog voorbeelden geven.

Daarom heb ik voor Frankrijk en Duitsland reeds een milieusticker gekocht en gekleefd. Deze stickers koop je éénmalig, zijn niet duur, en zijn voertuig en nummerplaat gebonden.

Een overzicht:

Omdat elk land een verschillende regeling heeft geef ik hier alvast de regeling voor België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië op een rijtje. Daarmee is het lijstje niet compleet, maar voor ons zijn dit toch de meest courante bestemmingen. Ook de volgende landen hebben een milieuregeling: Denemarken, Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Hongarije, Nederland, Noorwegen en Zweden. Soms zijn dit registraties met te betalen toeslagen, soms stickers, sommige landen werken met vergunningen, en andere beperken de toegang afwisselend op basis even/oneven nummerplaten.

Informeer je voor je vertrekt!

Tip! Ik merk dat de euronorm van motorhomes een redelijk impact heeft op de potentiële tweedehandsprijzen van motorhomes. Hou hiermee indien mogelijk rekening voor de timing indien je je camper zou verkopen.

België:
Voor België heb je geen milieusticker nodig. De controle gebeurt bij het binnenrijden van een lage emissiezone. Dit door middel van ANPR camera's  (camera's met nummerplaatherkenning). Je informeert je best vooraf aan welke milieunorm jouw camper voldoet.

Momenteel hebben Antwerpen en Brussel een milieuzone ingesteld. Gent en Mechelen hebben vergevorderde plannen. Een milieuzone wordt in België meestal een LEZ (low emission zone, lage-emissiezone, zone de faible émission) genoemd.
Voor meer informatie over de LEZ in België: klik
hier.

Duitsland:
In heel wat Duitse steden en omliggende zones (waaronder oa Berlijn, Keulen, Düsseldorf, het Ruhrgebied, …) is een milieusticker verplicht om met de wagen in de betreffende zone of richting het stadscentrum te mogen rijden. Er zijn verschillende vignetten en afhankelijk van je type voertuig mag je verder de zone in.
De kleur van je sticker hangt vooral af van de ouderdom en emissieklasse. Wanneer je achteraf een roetfilter liet plaatsen kan je voor een hogere vignetklasse in aanmerking komen, hiervoor is dan weer een officiële verklaring van de fabrikant nodig (CEC).
De betrokken zones zijn aangeduid met een speciaal type verkeersbord. De kleur van de bolletjes onder het Umwelt bord bepaalt de toegelaten voertuigen. Het einde wordt aangegeven door het doorstreepte Umwelt bord.

Op dit voorbeeld mag u enkel binnen met een gele of groene sticker.
 
Momenteel mogen de groene vignetten (nr 4 & 5) tot helemaal in het stadscentrum. Er komt dit jaar (2018) wel een nieuwe categorie bij (blauw, nr 6), en geleidelijk aan zullen de milieuzones dus uitbreiden en wordt de toegang steeds meer beperkt.

In België kan je een Duitse milieusticker aankopen via de VAB webwinkel of via Touring. Bij beiden kost een sticker 14€ + verzendkosten.
Ikzelf schafte de sticker aan via de website Tolltickets.com (hier koop ik al mijn Europese wegenvignetten). Ik betaalde via deze site 8,90€ + 2,40€ verzendkosten!
Vooraleer je de milieusticker kunt bestellen moet je je inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidsattest uploaden (vooraf dien je de documenten in te scannen om ze digitaal te kunnen overmaken). Na controle door de diensten kan je dan de sticker bestellen. Ik dacht dat er een mogelijk bestaat om de documenten via de post over te maken.
Frankrijk:
Sinds 1 juli 2017 is in Frankrijk het ecovignet Crit’Air verplicht voor wie wil rondrijden in steden waar milieuzones zijn ingesteld. Een milieuzone kan bestaan uit een zone waar beperkt verkeer toegestaan is, de zogenaamde ‘Zone à Circulation Restreinte’ (ZRC), of uit een luchtkwaliteitszone. Binnen deze zones mag je enkel op werkdagen tussen 8 uur en 20 uur rijden als je een ecovignet hebt. Wil je uitgebreide informatie over de zones kan je terecht op volgende website: www.crit-air.fr

De sticker is enkel te bekomen via de officiële website certificat-air.gouv.fr/. De kostprijs is 4,21€. Net zoals voor de Duitse sticker zal je eerst je boorddocumenten moeten overmaken.

In dit document kan je terugvinden tot welke categorie jouw camper behoort: classificaties Crit'Air
Zie de afbeelding voor een overzicht van de milieuzones in Frankrijk.
Milieuvignetten - app

Ik heb de voornaamste milieuzones beschreven. Toch is het een complexe materie en veelal zal je ter plaatse niet altijd goed weten of je de zone mag binnen rijden of niet.

Hiervoor is er een zeer interessante app (die ik ook zelf gebruik), die je op je smartphone kan installeren, namelijk:

Green-zones

De app Green-Zones helpt je het overzicht te bewaren en ondersteunt je met de volgende diensten:

✓ Een gedetailleerd overzicht van alle regels en uitzonderingen van elke milieuzone in Europa waarvoor je een milieusticker of vignet moet kopen.
✓ Een gedetailleerd overzicht van alle beschikbare milieustickers en vignetten die je in Europa kunt kopen en welke van de 17 voertuigtypen en EU-normen deze tot welke datum van registratie kunnen krijgen.
✓ Een op geografische gegevens gebaseerd kaartensysteem die de grenzen van elke milieuzone in de vorm van afbeeldingen en met mogelijkheden tot in- uitzoomen weergeeft.
✓ Dagelijkse statusmeldingen van lokale milieu-instanties van verschillende milieuzones om de toegangsstatus voor de volgende dag te bepalen.
✓ Meldingen van instanties over aangekondigde tijdelijke rijverboden in milieuzones voor de volgende dag.
✓ Een makkelijke bestelmogelijkheid van alle Europese milieustickers/vignetten over de app.

Je kan de app gratis downloaden via de apple app store of via google play voor androïd.

Het enige wat je hoeft te doen is je voertuig en de reeds aangekochte milieustickers in te voeren in de app. Je krijgt dan per land, regio of stad een overzicht waar je binnen mag.
Spanje:
Sommige Spaanse steden, zoals Madrid, hebben milieuzones ingericht om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer ruimte te scheppen voor omwonenden.. Deze autoluwe zones worden aangegeven met borden met het opschrift ‘Area de prioridad residencial’.

APR: zone alleen voor vergunninghouders

Wie geen vergunning heeft, mag de zone niet inrijden. Het inrijden van een APR kan forse boetes opleveren en het is aangeraden goed op de borden te letten en ze niet te negeren. Er wordt gecontroleerd met behulp van camera’s. Personen die niet met een camper reizen en een hotel boeken in zo’n zone, moeten op voorhand hun nummerplaat doorgeven. Het is best om van tevoren contact op te nemen met de hoteleigenaar om te vragen of er een ontheffing is aangevraagd.
Gehandicapten moeten aan strikte, plaatselijk bepaalde regels voldoen om een APR in te mogen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de plaatselijke autoriteiten.

Barcelona heeft sinds december 2017 een tijdelijke milieuzone die alleen van kracht is bij sterke luchtvervuiling. Als de milieuzone is ingesteld, kun je deze van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 20 uur alleen inrijden met een geldige milieusticker. Deze sticker kan je kopen in Spaanse postkantoren.
Voor buitenlandse voertuigen is het in Barcelona niet verplicht om een milieusticker te hebben.
Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van de Spaanse overheid Deze website is echter alleen in het Spaans.

Italië:
Om de verkeersdruk in de stadscentra te verminderen hebben heel wat steden in Italië een soort milieuzone ingevoerd, de Zona Traffico Limitato (ZTL). In die zone mogen enkel wagens rijden die daar expliciet de toestemming voor hebben. Het heeft dus niets te maken met hoeveel je wagen uitstoot. Het zijn vooral inwoners of leveranciers die een specifieke zone in mogen. In sommige steden geldt de ZTL niet de hele dag. Op de verkeersborden bij het inrijden van de zone staat aangegeven tussen welke uren je de zone niet mag inrijden.

Met de camper hoef je niet persé binnen de zone, dan kan je beter buiten de zone parkeren en op een andere manier de zone ingaan, bijvoorbeeld te voet, met het openbaar vervoer of met een taxi. Een vergunning kan je ook niet krijgen.
Wie zonder toestemming een ZTL inrijdt, krijgt een boete van 80 euro. Het begin van een ZTL wordt aangeven met een verkeersbord, maar toeristen zien dat weleens over het hoofd of weten niet wat het bord betekent. Daarnaast krijg je elke keer als je de zone inrijdt een nieuwe boete. Wie op zoek is naar een parkeerplaats en vier keer langs de camera passeert, ontvangt dus vier boetes!  De extra boetes kunnen aangevochten worden, maar dat moet in het Italiaans. Lastig natuurlijk als je de taal niet machtig bent. Daarnaast is het niet altijd zeker dat de extra boetes ook geseponeerd worden. Wie in Italië zijn boete niet binnen de 60 dagen betaalt, kan een verhoging van het boetebedrag verwachten, wat soms oploopt tot het dubbele. Als je klacht niet wordt aangenomen, dan kan het zijn dat je alsnog de boete moeten betalen plus het extra boetegeld voor de late betaling. Zo wordt die vier keer geen 320 euro, maar 640 euro.

Het hoofdbord is duidelijk herkenbaar. Zie je zo'n bord, bekijk of je data en/of uren vermeld zie staan. Ben je niet zeker dan is de gouden raad: maak rechtsomkeer! En rij niet zomaar achter een vergunninghouder de zone binnen!

Steden met milieuzones zijn bijvoorbeeld Rome, Arezzo, Bologna, Bolzano, Bressanone (Brixen), Florence, Milaan, Palermo, Pisa, en Verona.
De historische binnenstad van Milaan is van ma t/m vr tussen 7:30 en 19:30 uur alleen toegankelijk voor voertuigen met een vignet. Tijdens deze uren moet voor de zogenoemde Area C een toegangskaart van € 5 aangeschaft worden.
De kaart is een dag geldig. Meerdaagse kaarten zijn voor € 30 en € 60 te koop. Kaarten zijn onder meer verkrijgbaar bij tabakzaken, kiosks en een aantal winkelketens.

Op een aantal kleine Italiaanse eilanden zijn motorvoertuigen van niet-inwoners tijdens de zomermaanden niet toegestaan. Het gaat bijvoorbeeld om Capri, Ischia, Ponza en Procida.
Milieustickers - heb ik deze nodig?
Meer en meer steden, streken en departementen voeren milieunormen in en stellen milieuzones in. Dit in de meeste Europese landen. Voor welke landen is nu een milieusticker nodig. Je kan je afvragen: 'heb ik een sowieso een sticker nodig?'
Als je de centra van de steden waar een lage emissiezone van kracht is vermijdt, dan heb je geen sticker nodig. Doch bij extreme omstandigheden kunnen de zones tijdelijk uitgebreid worden.

Bvb. Parijs: In het centrum van Parijs heb je een milieusticker nodig, langs de periferie niet. Je rijd naar het zuiden en passeert Parijs via de ring. Gezien de normen overschreden zijn door de omstandigheden, wordt de emissiezone uitgebreid naar de ring! Daar sta je dan! Je hebt geen milieusticker!

Zo kan ik nog voorbeelden geven.

Daarom heb ik voor Frankrijk en Duitsland reeds een milieusticker gekocht en gekleefd. Deze stickers koop je éénmalig, zijn niet duur, en zijn voertuig en nummerplaat gebonden.

Een overzicht:

Omdat elk land een verschillende regeling heeft geef ik hier alvast de regeling voor België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië op een rijtje. Daarmee is het lijstje niet compleet, maar voor ons zijn dit toch de meest courante bestemmingen. Ook de volgende landen hebben een milieuregeling: Denemarken, Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Hongarije, Nederland, Noorwegen en Zweden. Soms zijn dit registraties met te betalen toeslagen, soms stickers, sommige landen werken met vergunningen, en andere beperken de toegang afwisselend op basis even/oneven nummerplaten.

Informeer je voor je vertrekt!

Tip! Ik merk dat de euronorm van motorhomes een redelijk impact heeft op de potentiële tweedehandsprijzen van motorhomes. Hou hiermee indien mogelijk rekening voor de timing indien je je camper zou verkopen.

België:
Voor België heb je geen milieusticker nodig. De controle gebeurt bij het binnenrijden van een lage emissiezone. Dit door middel van ANPR camera's  (camera's met nummerplaatherkenning). Je informeert je best vooraf aan welke milieunorm jouw camper voldoet.

Momenteel hebben Antwerpen en Brussel een milieuzone ingesteld. Gent en Mechelen hebben vergevorderde plannen. Een milieuzone wordt in België meestal een LEZ (low emission zone, lage-emissiezone, zone de faible émission) genoemd.
Voor meer informatie over de LEZ in België: klik
hier.

Duitsland:
In heel wat Duitse steden en omliggende zones (waaronder oa Berlijn, Keulen, Düsseldorf, het Ruhrgebied, …) is een milieusticker verplicht om met de wagen in de betreffende zone of richting het stadscentrum te mogen rijden. Er zijn verschillende vignetten en afhankelijk van je type voertuig mag je verder de zone in.
De kleur van je sticker hangt vooral af van de ouderdom en emissieklasse. Wanneer je achteraf een roetfilter liet plaatsen kan je voor een hogere vignetklasse in aanmerking komen, hiervoor is dan weer een officiële verklaring van de fabrikant nodig (CEC).
De betrokken zones zijn aangeduid met een speciaal type verkeersbord. De kleur van de bolletjes onder het Umwelt bord bepaalt de toegelaten voertuigen. Het einde wordt aangegeven door het doorstreepte Umwelt bord.

Op dit voorbeeld mag u enkel binnen met een gele of groene sticker.
 
Momenteel mogen de groene vignetten (nr 4 & 5) tot helemaal in het stadscentrum. Er komt dit jaar (2018) wel een nieuwe categorie bij (blauw, nr 6), en geleidelijk aan zullen de milieuzones dus uitbreiden en wordt de toegang steeds meer beperkt.

In België kan je een Duitse milieusticker aankopen via de VAB webwinkel of via Touring. Bij beiden kost een sticker 14€ + verzendkosten.
Ikzelf schafte de sticker aan via de website Tolltickets.com (hier koop ik al mijn Europese wegenvignetten). Ik betaalde via deze site 8,90€ + 2,40€ verzendkosten!
Vooraleer je de milieusticker kunt bestellen moet je je inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidsattest uploaden (vooraf dien je de documenten in te scannen om ze digitaal te kunnen overmaken). Na controle door de diensten kan je dan de sticker bestellen. Ik dacht dat er een mogelijk bestaat om de documenten via de post over te maken.
Frankrijk:
Sinds 1 juli 2017 is in Frankrijk het ecovignet Crit’Air verplicht voor wie wil rondrijden in steden waar milieuzones zijn ingesteld. Een milieuzone kan bestaan uit een zone waar beperkt verkeer toegestaan is, de zogenaamde ‘Zone à Circulation Restreinte’ (ZRC), of uit een luchtkwaliteitszone. Binnen deze zones mag je enkel op werkdagen tussen 8 uur en 20 uur rijden als je een ecovignet hebt. Wil je uitgebreide informatie over de zones kan je terecht op volgende website: www.crit-air.fr

De sticker is enkel te bekomen via de officiële website certificat-air.gouv.fr/. De kostprijs is 4,21€. Net zoals voor de Duitse sticker zal je eerst je boorddocumenten moeten overmaken.

In dit document kan je terugvinden tot welke categorie jouw camper behoort: classificaties Crit'Air
Zie de afbeelding voor een overzicht van de milieuzones in Frankrijk.
Spanje:
Sommige Spaanse steden, zoals Madrid, hebben milieuzones ingericht om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer ruimte te scheppen voor omwonenden.. Deze autoluwe zones worden aangegeven met borden met het opschrift ‘Area de prioridad residencial’.

APR: zone alleen voor vergunninghouders

Wie geen vergunning heeft, mag de zone niet inrijden. Het inrijden van een APR kan forse boetes opleveren en het is aangeraden goed op de borden te letten en ze niet te negeren. Er wordt gecontroleerd met behulp van camera’s. Personen die niet met een camper reizen en een hotel boeken in zo’n zone, moeten op voorhand hun nummerplaat doorgeven. Het is best om van tevoren contact op te nemen met de hoteleigenaar om te vragen of er een ontheffing is aangevraagd.
Gehandicapten moeten aan strikte, plaatselijk bepaalde regels voldoen om een APR in te mogen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de plaatselijke autoriteiten.

Barcelona heeft sinds december 2017 een tijdelijke milieuzone die alleen van kracht is bij sterke luchtvervuiling. Als de milieuzone is ingesteld, kun je deze van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 20 uur alleen inrijden met een geldige milieusticker. Deze sticker kan je kopen in Spaanse postkantoren.
Voor buitenlandse voertuigen is het in Barcelona niet verplicht om een milieusticker te hebben.
Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van de Spaanse overheid Deze website is echter alleen in het Spaans.

Italië:
Om de verkeersdruk in de stadscentra te verminderen hebben heel wat steden in Italië een soort milieuzone ingevoerd, de Zona Traffico Limitato (ZTL). In die zone mogen enkel wagens rijden die daar expliciet de toestemming voor hebben. Het heeft dus niets te maken met hoeveel je wagen uitstoot. Het zijn vooral inwoners of leveranciers die een specifieke zone in mogen. In sommige steden geldt de ZTL niet de hele dag. Op de verkeersborden bij het inrijden van de zone staat aangegeven tussen welke uren je de zone niet mag inrijden.

Met de camper hoef je niet persé binnen de zone, dan kan je beter buiten de zone parkeren en op een andere manier de zone ingaan, bijvoorbeeld te voet, met het openbaar vervoer of met een taxi. Een vergunning kan je ook niet krijgen.
Wie zonder toestemming een ZTL inrijdt, krijgt een boete van 80 euro. Het begin van een ZTL wordt aangeven met een verkeersbord, maar toeristen zien dat weleens over het hoofd of weten niet wat het bord betekent. Daarnaast krijg je elke keer als je de zone inrijdt een nieuwe boete. Wie op zoek is naar een parkeerplaats en vier keer langs de camera passeert, ontvangt dus vier boetes!  De extra boetes kunnen aangevochten worden, maar dat moet in het Italiaans. Lastig natuurlijk als je de taal niet machtig bent. Daarnaast is het niet altijd zeker dat de extra boetes ook geseponeerd worden. Wie in Italië zijn boete niet binnen de 60 dagen betaalt, kan een verhoging van het boetebedrag verwachten, wat soms oploopt tot het dubbele. Als je klacht niet wordt aangenomen, dan kan het zijn dat je alsnog de boete moeten betalen plus het extra boetegeld voor de late betaling. Zo wordt die vier keer geen 320 euro, maar 640 euro.

Het hoofdbord is duidelijk herkenbaar. Zie je zo'n bord, bekijk of je data en/of uren vermeld zie staan. Ben je niet zeker dan is de gouden raad: maak rechtsomkeer! En rij niet zomaar achter een vergunninghouder de zone binnen!

Steden met milieuzones zijn bijvoorbeeld Rome, Arezzo, Bologna, Bolzano, Bressanone (Brixen), Florence, Milaan, Palermo, Pisa, en Verona.
De historische binnenstad van Milaan is van ma t/m vr tussen 7:30 en 19:30 uur alleen toegankelijk voor voertuigen met een vignet. Tijdens deze uren moet voor de zogenoemde Area C een toegangskaart van € 5 aangeschaft worden.
De kaart is een dag geldig. Meerdaagse kaarten zijn voor € 30 en € 60 te koop. Kaarten zijn onder meer verkrijgbaar bij tabakzaken, kiosks en een aantal winkelketens.

Op een aantal kleine Italiaanse eilanden zijn motorvoertuigen van niet-inwoners tijdens de zomermaanden niet toegestaan. Het gaat bijvoorbeeld om Capri, Ischia, Ponza en Procida.
E-mail: info@dmcamperreizen.be

Copyright © DMCamperreizen 2018.
All right reserved.

E-mail: info@dmcamperreizen.be

Copyright © DMCamperreizen 2018.
All right reserved.
Milieuvignetten - app

Ik heb de voornaamste milieuzones beschreven. Toch is het een complexe materie en veelal zal je ter plaatse niet altijd goed weten of je de zone mag binnen rijden of niet.

Hiervoor is er een zeer interessante app (die ik ook zelf gebruik), die je op je smartphone kan installeren, namelijk:

Green-zones

De app Green-Zones helpt je het overzicht te bewaren en ondersteunt je met de volgende diensten:

✓ Een gedetailleerd overzicht van alle regels en uitzonderingen van elke milieuzone in Europa waarvoor je een milieusticker of vignet moet kopen.
✓ Een gedetailleerd overzicht van alle beschikbare milieustickers en vignetten die je in Europa kunt kopen en welke van de 17 voertuigtypen en EU-normen deze tot welke datum van registratie kunnen krijgen.
✓ Een op geografische gegevens gebaseerd kaartensysteem die de grenzen van elke milieuzone in de vorm van afbeeldingen en met mogelijkheden tot in- uitzoomen weergeeft.
✓ Dagelijkse statusmeldingen van lokale milieu-instanties van verschillende milieuzones om de toegangsstatus voor de volgende dag te bepalen.
✓ Meldingen van instanties over aangekondigde tijdelijke rijverboden in milieuzones voor de volgende dag.
✓ Een makkelijke bestelmogelijkheid van alle Europese milieustickers/vignetten over de app.

Je kan de app gratis downloaden via de apple app store of via google play voor androïd.

Het enige wat je hoeft te doen is je voertuig en de reeds aangekochte milieustickers in te voeren in de app. Je krijgt dan per land, regio of stad een overzicht waar je binnen mag.

E-mail: info@dmcamperreizen.be

Copyright © DMCamperreizen 2018.
All right reserved.
Milieuvignetten - app

Ik heb de voornaamste milieuzones beschreven. Toch is het een complexe materie en veelal zal je ter plaatse niet altijd goed weten of je de zone mag binnen rijden of niet.

Hiervoor is er een zeer interessante app (die ik ook zelf gebruik), die je op je smartphone kan installeren, namelijk:

Green-zones

De app Green-Zones helpt je het overzicht te bewaren en ondersteunt je met de volgende diensten:

✓ Een gedetailleerd overzicht van alle regels en uitzonderingen van elke milieuzone in Europa waarvoor je een milieusticker of vignet moet kopen.
✓ Een gedetailleerd overzicht van alle beschikbare milieustickers en vignetten die je in Europa kunt kopen en welke van de 17 voertuigtypen en EU-normen deze tot welke datum van registratie kunnen krijgen.
✓ Een op geografische gegevens gebaseerd kaartensysteem die de grenzen van elke milieuzone in de vorm van afbeeldingen en met mogelijkheden tot in- uitzoomen weergeeft.
✓ Dagelijkse statusmeldingen van lokale milieu-instanties van verschillende milieuzones om de toegangsstatus voor de volgende dag te bepalen.
✓ Meldingen van instanties over aangekondigde tijdelijke rijverboden in milieuzones voor de volgende dag.
✓ Een makkelijke bestelmogelijkheid van alle Europese milieustickers/vignetten over de app.

Je kan de app gratis downloaden via de apple app store of via google play voor androïd.

Het enige wat je hoeft te doen is je voertuig en de reeds aangekochte milieustickers in te voeren in de app. Je krijgt dan per land, regio of stad een overzicht waar je binnen mag.
E-mail: info@dmcamperreizen.be

Copyright © DMCamperreizen 2018.
All right reserved.