Tips - T
Tips - T
Tips - T
Tips - T
Technische controle - periodieke keuring motorhome
Wegcode:
"kampeerwagen" :
elk voertuig van de categorie M voor speciale doeleinden waarvan de constructie woonaccommodatie omvat die ten minste uit de volgende uitrusting bestaat :
- zitplaatsen en tafel
- slaapaccommodatie die met of zonder behulp van de zitplaatsen kan worden gecreëerd
- kookgelegenheid en opbergfaciliteiten.
Deze uitrusting moet vast bevestigd zijn; de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat zij gemakkelijk kan worden verwijderd;
Kampeerauto’s (kampeerwagens) zijn aan de keuring onderworpen vóór de eerste in verkeerstelling in België of de datum van opnieuw in verkeer stellen in België en vervolgens om het jaar.
Kampeeraanhangwagens zijn aan de keuring onderworpen vóór de eerste in verkeerstelling in België of de datum van opnieuw in verkeer stellen in België en vervolgens om de twee jaar.
Waar moet je op letten alvorens je vertrekt naar de keuring? Hoe moet je je voertuig aanbieden?

- Omdat het kan dat je voertuig opnieuw gewogen wordt (normaal niet bij periodieke keuring - zie verder "weging"), zorg je er best voor dat je brandstoftank (diesel of benzine en LPG) gevuld is tot minimum 90% en met drinkbaar water- en gasreservoirs gevuld tot minimum 90%. Dit zijn de reglementaire normen!
- Verwijder poppetjes die aan de achteruitrijspiegel(camera) hangen
- verwijder je gps van de voorruit
- controleer of alle kasten en deuren goed sluiten
- klik de veiligheidsgordels van alle zitplaatsen vast
Wat wordt er allemaal gecontroleerd op de keuring?

Identificatie van het voertuig
Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten
- inschrijvingsbewijs
- gelijkvormigheidsattest
- vorig keuringsbewijs
- identificatieverslag

Gegevens van het voertuig
- inschrijvingsplaat
- chassisnummer (vergewis je van de locatie van het chassisnummer (het plaatje achter de voorruit is niet geldig voor de keuring). Dit is verschillend voor elk voertuig en staat soms op een ongewone plaats. Als je ze niet kent gaat de inspecteur het zogezegd ook niet weten en wordt je voertuig afgekeurd!)
- identificatieplaat

Verplichte aanduiding niet toegelaten plaatsen
Vanaf 04/04/2017 moeten de zitplaatsen, die niet ontworpen zijn om gebruikt te worden wanneer het voertuig rijdt op de openbare weg, duidelijk aangeduid worden aan de gebruikers door middel van een pictogram of teken met passende tekst.
De zitplaatsen die niet mogen gebruikt worden in rijomstandigheden moeten daarom niet verwijderd worden. Deze mogen gebruikt worden wanneer het voertuig zich in stilstand bevindt.
Deze verplichting is geldig voor alle kampeerwagens die voor de eerste keer werden ingeschreven vanaf 29 oktober 2013 (dateert de eerste inschrijving van je voertuig van voor die datum, dan moet je GEEN stickers kleven).
Indien er geen pictogram of teken met passende tekst aanwezig is, wordt een groen keuringsbewijs met een opmerking afgeleverd. Dit wil zeggen dat er geen herkeuring moet plaatsvinden en dat het keuringsbewijs 1 jaar geldig is. Het gebrek aan een geldig teken moet niettemin zo vlug mogelijk in orde worden gebracht.
Vanaf 03/06/2018 wordt er bij afwezigheid van een geldig teken een groen keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van 3 maanden afgeleverd. Een herkeuring dient dan plaats te vinden binnen de 3 maand.
Hieronder een niet-limitatieve lijst met voorbeelden van pictogrammen. Vermits er geen wettelijke voorschriften bestaan qua afmetingen of vormgeving worden de voorbeelden enkel ter indicatie gegeven.
Milieukeuring
Naargelang het voertuigtype wordt een keuring uitgevoerd op de uitlaatemissies, eerst door meetinstrumenten, nadien door een visuele keuring van de uitlaatinrichting door de inspecteur.
- rookmeting voor de dieselvoertuigen
- CO-meting van de uitlaatgassen voor de benzine- of LPG-voertuigen en controle van de lambdawaarde

Weging van het voertuig
Bij een periodieke keuring wordt normaal enkel een weging uitgevoerd (zoals bij een eerste keuring) indien een verbouwing wordt waargenomen of is aangegeven die een invloed kan hebben op de TARRA van het voertuig.
 
Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig
Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de bevestiging, de slag, het slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gekeurd.

Hierna een overzicht van de te keuren groepen van elementen :

Reminrichting
- bedrijfsrem
- hulprem
- parkeerrem
De keuring van de remmen wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur onder het voertuig.

Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische uitrustingen
- grootlichten
- dimlichten
- standlichten
- richtingaanwijzers
- stoplichten
- achtermistlichten
...
De keuring van de lichten gebeurt aan de hand van een lichtregelaar en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur.

Stuurinrichting en stuur

Assen, wielen, banden en ophanging
De keuring van de ophanging wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur.

Chassis en chassistoebehoren

Carrosserie

Gezichtsveld
- ruiten (er mogen geen zaken in het gezichtsveld hangen aan de voorruit!)
- achteruitkijkspiegels
- ruitenwissers
....

De volgende specifieke onderdelen worden ook gekeurd
- de veiligheidsgordels (plaats van de bestuurder en zitplaats naast het portier)
- de cabine, de zetel van de bestuurder, de binnen- en buiteninrichting
- toegangen en uitgangen van het voertuig
- de zetels van de passagiers
- Ik heb weet dat zelfs wordt nagezien of de kastjes goed sluiten en of de deuren kunnen verankerd worden, zodanig ze niet open en dicht slaan tijdens het rijden.

Kostprijs periodieke keuring - Tarief (geldig vanaf 1/1/2020)

periodieke keuring:
A - kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft: € 36,80
B - kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg : € 58,20

Gedeeltelijke keuring:
- op verzoek van een bevoegde persoon : € 13,10
- ingevolge een administratieve keuring of herkeuring : € 8,30
- ingevolge een technische herkeuring : € 13,10

Toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig: 
- in de eerste maand : €   8,30
- tijdens de tweede en derde maand : € 11,90
- tijdens de vierde, vijfde en zesde maand : € 17,80
- na de zesde maand : € 29,70

Wegen van een voertuig: € 15,50

Keuring van de L.P.G.-installatie:
- volledige keuring : € 17,80
- herkeuring : € 13,10
- vereenvoudigde keuring : 5,90

De volledige lijst is raadpleegbaar via volgende link: tarieven autokeuring
Technische controle - periodieke keuring motorhome
Wegcode:
"kampeerwagen" :
elk voertuig van de categorie M voor speciale doeleinden waarvan de constructie woonaccommodatie omvat die ten minste uit de volgende uitrusting bestaat :
- zitplaatsen en tafel
- slaapaccommodatie die met of zonder behulp van de zitplaatsen kan worden gecreëerd
- kookgelegenheid en opbergfaciliteiten.
Deze uitrusting moet vast bevestigd zijn; de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat zij gemakkelijk kan worden verwijderd;
Technische controle - periodieke keuring motorhome
Wegcode:
"kampeerwagen" :
elk voertuig van de categorie M voor speciale doeleinden waarvan de constructie woonaccommodatie omvat die ten minste uit de volgende uitrusting bestaat :
- zitplaatsen en tafel
- slaapaccommodatie die met of zonder behulp van de zitplaatsen kan worden gecreëerd
- kookgelegenheid en opbergfaciliteiten.
Deze uitrusting moet vast bevestigd zijn; de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat zij gemakkelijk kan worden verwijderd;
Technische controle - periodieke keuring motorhome
Wegcode:
"kampeerwagen" :
elk voertuig van de categorie M voor speciale doeleinden waarvan de constructie woonaccommodatie omvat die ten minste uit de volgende uitrusting bestaat :
- zitplaatsen en tafel
- slaapaccommodatie die met of zonder behulp van de zitplaatsen kan worden gecreëerd
- kookgelegenheid en opbergfaciliteiten.
Deze uitrusting moet vast bevestigd zijn; de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat zij gemakkelijk kan worden verwijderd;
Kampeerauto’s (kampeerwagens) zijn aan de keuring onderworpen vóór de eerste in verkeerstelling in België of de datum van opnieuw in verkeer stellen in België en vervolgens om het jaar.
Kampeeraanhangwagens zijn aan de keuring onderworpen vóór de eerste in verkeerstelling in België of de datum van opnieuw in verkeer stellen in België en vervolgens om de twee jaar.
Waar moet je op letten alvorens je vertrekt naar de keuring? Hoe moet je je voertuig aanbieden?

- Omdat het kan dat je voertuig opnieuw gewogen wordt (normaal niet bij periodieke keuring - zie verder "weging"), zorg je er best voor dat je brandstoftank (diesel of benzine en LPG) gevuld is tot minimum 90% en met drinkbaar water- en gasreservoirs gevuld tot minimum 90%. Dit zijn de reglementaire normen!
- Verwijder poppetjes die aan de achteruitrijspiegel(camera) hangen
- verwijder je gps van de voorruit
- controleer of alle kasten en deuren goed sluiten
- klik de veiligheidsgordels van alle zitplaatsen vast
Kampeerauto’s (kampeerwagens) zijn aan de keuring onderworpen vóór de eerste in verkeerstelling in België of de datum van opnieuw in verkeer stellen in België en vervolgens om het jaar.
Kampeeraanhangwagens zijn aan de keuring onderworpen vóór de eerste in verkeerstelling in België of de datum van opnieuw in verkeer stellen in België en vervolgens om de twee jaar.
Waar moet je op letten alvorens je vertrekt naar de keuring? Hoe moet je je voertuig aanbieden?

- Omdat het kan dat je voertuig opnieuw gewogen wordt (normaal niet bij periodieke keuring - zie verder "weging"), zorg je er best voor dat je brandstoftank (diesel of benzine en LPG) gevuld is tot minimum 90% en met drinkbaar water- en gasreservoirs gevuld tot minimum 90%. Dit zijn de reglementaire normen!
- Verwijder poppetjes die aan de achteruitrijspiegel(camera) hangen
- verwijder je gps van de voorruit
- controleer of alle kasten en deuren goed sluiten
- klik de veiligheidsgordels van alle zitplaatsen vast
Wat wordt er allemaal gecontroleerd op de keuring?

Identificatie van het voertuig
Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten
- inschrijvingsbewijs
- gelijkvormigheidsattest
- vorig keuringsbewijs
- identificatieverslag

Gegevens van het voertuig
- inschrijvingsplaat
- chassisnummer (vergewis je van de locatie van het chassisnummer (het plaatje achter de voorruit is niet geldig voor de keuring). Dit is verschillend voor elk voertuig en staat soms op een ongewone plaats. Als je ze niet kent gaat de inspecteur het zogezegd ook niet weten en wordt je voertuig afgekeurd!)
- identificatieplaat

Verplichte aanduiding niet toegelaten plaatsen
Vanaf 04/04/2017 moeten de zitplaatsen, die niet ontworpen zijn om gebruikt te worden wanneer het voertuig rijdt op de openbare weg, duidelijk aangeduid worden aan de gebruikers door middel van een pictogram of teken met passende tekst.
De zitplaatsen die niet mogen gebruikt worden in rijomstandigheden moeten daarom niet verwijderd worden. Deze mogen gebruikt worden wanneer het voertuig zich in stilstand bevindt.
Deze verplichting is geldig voor alle kampeerwagens die voor de eerste keer werden ingeschreven vanaf 29 oktober 2013 (dateert de eerste inschrijving van je voertuig van voor die datum, dan moet je GEEN stickers kleven).
Indien er geen pictogram of teken met passende tekst aanwezig is, wordt een groen keuringsbewijs met een opmerking afgeleverd. Dit wil zeggen dat er geen herkeuring moet plaatsvinden en dat het keuringsbewijs 1 jaar geldig is. Het gebrek aan een geldig teken moet niettemin zo vlug mogelijk in orde worden gebracht.
Vanaf 03/06/2018 wordt er bij afwezigheid van een geldig teken een groen keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van 3 maanden afgeleverd. Een herkeuring dient dan plaats te vinden binnen de 3 maand.
Hieronder een niet-limitatieve lijst met voorbeelden van pictogrammen. Vermits er geen wettelijke voorschriften bestaan qua afmetingen of vormgeving worden de voorbeelden enkel ter indicatie gegeven.
Kampeerauto’s (kampeerwagens) zijn aan de keuring onderworpen vóór de eerste in verkeerstelling in België of de datum van opnieuw in verkeer stellen in België en vervolgens om het jaar.
Kampeeraanhangwagens zijn aan de keuring onderworpen vóór de eerste in verkeerstelling in België of de datum van opnieuw in verkeer stellen in België en vervolgens om de twee jaar.
Toeristenbelasting Frankrijk
Milieukeuring
Naargelang het voertuigtype wordt een keuring uitgevoerd op de uitlaatemissies, eerst door meetinstrumenten, nadien door een visuele keuring van de uitlaatinrichting door de inspecteur.
- rookmeting voor de dieselvoertuigen
- CO-meting van de uitlaatgassen voor de benzine- of LPG-voertuigen en controle van de lambdawaarde

Weging van het voertuig
Bij een periodieke keuring wordt normaal enkel een weging uitgevoerd (zoals bij een eerste keuring) indien een verbouwing wordt waargenomen of is aangegeven die een invloed kan hebben op de TARRA van het voertuig.
 
Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig
Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de bevestiging, de slag, het slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gekeurd.

Hierna een overzicht van de te keuren groepen van elementen :

Reminrichting
- bedrijfsrem
- hulprem
- parkeerrem
De keuring van de remmen wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur onder het voertuig.

Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische uitrustingen
- grootlichten
- dimlichten
- standlichten
- richtingaanwijzers
- stoplichten
- achtermistlichten
...
De keuring van de lichten gebeurt aan de hand van een lichtregelaar en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur.

Stuurinrichting en stuur

Assen, wielen, banden en ophanging
De keuring van de ophanging wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur.

Chassis en chassistoebehoren

Carrosserie

Gezichtsveld
- ruiten (er mogen geen zaken in het gezichtsveld hangen aan de voorruit!)
- achteruitkijkspiegels
- ruitenwissers
....

De volgende specifieke onderdelen worden ook gekeurd
- de veiligheidsgordels (plaats van de bestuurder en zitplaats naast het portier)
- de cabine, de zetel van de bestuurder, de binnen- en buiteninrichting
- toegangen en uitgangen van het voertuig
- de zetels van de passagiers
- Ik heb weet dat zelfs wordt nagezien of de kastjes goed sluiten en of de deuren kunnen verankerd worden, zodanig ze niet open en dicht slaan tijdens het rijden.

Kostprijs periodieke keuring - Tarief (geldig vanaf 1/1/2020)

periodieke keuring:
A - kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft: € 36,80
B - kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg : € 58,20

Gedeeltelijke keuring:
- op verzoek van een bevoegde persoon : € 13,10
- ingevolge een administratieve keuring of herkeuring : € 8,30
- ingevolge een technische herkeuring : € 13,10

Toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig: 
- in de eerste maand : €   8,30
- tijdens de tweede en derde maand : € 11,90
- tijdens de vierde, vijfde en zesde maand : € 17,80
- na de zesde maand : € 29,70

Wegen van een voertuig: € 15,50

Keuring van de L.P.G.-installatie:
- volledige keuring : € 17,80
- herkeuring : € 13,10
- vereenvoudigde keuring : 5,90

De volledige lijst is raadpleegbaar via volgende link: tarieven autokeuring
Wat wordt er allemaal gecontroleerd op de keuring?

Identificatie van het voertuig
Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten
- inschrijvingsbewijs
- gelijkvormigheidsattest
- vorig keuringsbewijs
- identificatieverslag

Gegevens van het voertuig
- inschrijvingsplaat
- chassisnummer (vergewis je van de locatie van het chassisnummer (het plaatje achter de voorruit is niet geldig voor de keuring). Dit is verschillend voor elk voertuig en staat soms op een ongewone plaats. Als je ze niet kent gaat de inspecteur het zogezegd ook niet weten en wordt je voertuig afgekeurd!)
- identificatieplaat

Verplichte aanduiding niet toegelaten plaatsen
Vanaf 04/04/2017 moeten de zitplaatsen, die niet ontworpen zijn om gebruikt te worden wanneer het voertuig rijdt op de openbare weg, duidelijk aangeduid worden aan de gebruikers door middel van een pictogram of teken met passende tekst.
De zitplaatsen die niet mogen gebruikt worden in rijomstandigheden moeten daarom niet verwijderd worden. Deze mogen gebruikt worden wanneer het voertuig zich in stilstand bevindt.
Deze verplichting is geldig voor alle kampeerwagens die voor de eerste keer werden ingeschreven vanaf 29 oktober 2013 (dateert de eerste inschrijving van je voertuig van voor die datum, dan moet je GEEN stickers kleven).
Indien er geen pictogram of teken met passende tekst aanwezig is, wordt een groen keuringsbewijs met een opmerking afgeleverd. Dit wil zeggen dat er geen herkeuring moet plaatsvinden en dat het keuringsbewijs 1 jaar geldig is. Het gebrek aan een geldig teken moet niettemin zo vlug mogelijk in orde worden gebracht.
Vanaf 03/06/2018 wordt er bij afwezigheid van een geldig teken een groen keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van 3 maanden afgeleverd. Een herkeuring dient dan plaats te vinden binnen de 3 maand.
Hieronder een niet-limitatieve lijst met voorbeelden van pictogrammen. Vermits er geen wettelijke voorschriften bestaan qua afmetingen of vormgeving worden de voorbeelden enkel ter indicatie gegeven.
Milieukeuring
Naargelang het voertuigtype wordt een keuring uitgevoerd op de uitlaatemissies, eerst door meetinstrumenten, nadien door een visuele keuring van de uitlaatinrichting door de inspecteur.
- rookmeting voor de dieselvoertuigen
- CO-meting van de uitlaatgassen voor de benzine- of LPG-voertuigen en controle van de lambdawaarde

Weging van het voertuig
Bij een periodieke keuring wordt normaal enkel een weging uitgevoerd (zoals bij een eerste keuring) indien een verbouwing wordt waargenomen of is aangegeven die een invloed kan hebben op de TARRA van het voertuig.
 
Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig
Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de bevestiging, de slag, het slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gekeurd.

Hierna een overzicht van de te keuren groepen van elementen :

Reminrichting
- bedrijfsrem
- hulprem
- parkeerrem
De keuring van de remmen wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur onder het voertuig.

Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische uitrustingen
- grootlichten
- dimlichten
- standlichten
- richtingaanwijzers
- stoplichten
- achtermistlichten
...
De keuring van de lichten gebeurt aan de hand van een lichtregelaar en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur.

Stuurinrichting en stuur

Assen, wielen, banden en ophanging
De keuring van de ophanging wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur.

Chassis en chassistoebehoren

Carrosserie

Gezichtsveld
- ruiten (er mogen geen zaken in het gezichtsveld hangen aan de voorruit!)
- achteruitkijkspiegels
- ruitenwissers
....

De volgende specifieke onderdelen worden ook gekeurd
- de veiligheidsgordels (plaats van de bestuurder en zitplaats naast het portier)
- de cabine, de zetel van de bestuurder, de binnen- en buiteninrichting
- toegangen en uitgangen van het voertuig
- de zetels van de passagiers
- Ik heb weet dat zelfs wordt nagezien of de kastjes goed sluiten en of de deuren kunnen verankerd worden, zodanig ze niet open en dicht slaan tijdens het rijden.

Kostprijs periodieke keuring - Tarief (geldig vanaf 1/1/2020)

periodieke keuring:
A - kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft: € 36,80
B - kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg : € 58,20

Gedeeltelijke keuring:
- op verzoek van een bevoegde persoon : € 13,10
- ingevolge een administratieve keuring of herkeuring : € 8,30
- ingevolge een technische herkeuring : € 13,10

Toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig: 
- in de eerste maand : €   8,30
- tijdens de tweede en derde maand : € 11,90
- tijdens de vierde, vijfde en zesde maand : € 17,80
- na de zesde maand : € 29,70

Wegen van een voertuig: € 15,50

Keuring van de L.P.G.-installatie:
- volledige keuring : € 17,80
- herkeuring : € 13,10
- vereenvoudigde keuring : 5,90

De volledige lijst is raadpleegbaar via volgende link: tarieven autokeuring
Waar moet je op letten alvorens je vertrekt naar de keuring? Hoe moet je je voertuig aanbieden?

- Omdat het kan dat je voertuig opnieuw gewogen wordt (normaal niet bij periodieke keuring - zie verder "weging"), zorg je er best voor dat je brandstoftank (diesel of benzine en LPG) gevuld is tot minimum 90% en met drinkbaar water- en gasreservoirs gevuld tot minimum 90%. Dit zijn de reglementaire normen!
- Verwijder poppetjes die aan de achteruitrijspiegel(camera) hangen
- verwijder je gps van de voorruit
- controleer of alle kasten en deuren goed sluiten
- klik de veiligheidsgordels van alle zitplaatsen vast
Wat wordt er allemaal gecontroleerd op de keuring?

Identificatie van het voertuig
Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten
- inschrijvingsbewijs
- gelijkvormigheidsattest
- vorig keuringsbewijs
- identificatieverslag

Gegevens van het voertuig
- inschrijvingsplaat
- chassisnummer (vergewis je van de locatie van het chassisnummer (het plaatje achter de voorruit is niet geldig voor de keuring). Dit is verschillend voor elk voertuig en staat soms op een ongewone plaats. Als je ze niet kent gaat de inspecteur het zogezegd ook niet weten en wordt je voertuig afgekeurd!)
- identificatieplaat

Verplichte aanduiding niet toegelaten plaatsen
Vanaf 04/04/2017 moeten de zitplaatsen, die niet ontworpen zijn om gebruikt te worden wanneer het voertuig rijdt op de openbare weg, duidelijk aangeduid worden aan de gebruikers door middel van een pictogram of teken met passende tekst.
De zitplaatsen die niet mogen gebruikt worden in rijomstandigheden moeten daarom niet verwijderd worden. Deze mogen gebruikt worden wanneer het voertuig zich in stilstand bevindt.
Deze verplichting is geldig voor alle kampeerwagens die voor de eerste keer werden ingeschreven vanaf 29 oktober 2013 (dateert de eerste inschrijving van je voertuig van voor die datum, dan moet je GEEN stickers kleven).
Indien er geen pictogram of teken met passende tekst aanwezig is, wordt een groen keuringsbewijs met een opmerking afgeleverd. Dit wil zeggen dat er geen herkeuring moet plaatsvinden en dat het keuringsbewijs 1 jaar geldig is. Het gebrek aan een geldig teken moet niettemin zo vlug mogelijk in orde worden gebracht.
Vanaf 03/06/2018 wordt er bij afwezigheid van een geldig teken een groen keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van 3 maanden afgeleverd. Een herkeuring dient dan plaats te vinden binnen de 3 maand.
Hieronder een niet-limitatieve lijst met voorbeelden van pictogrammen. Vermits er geen wettelijke voorschriften bestaan qua afmetingen of vormgeving worden de voorbeelden enkel ter indicatie gegeven.
Milieukeuring
Naargelang het voertuigtype wordt een keuring uitgevoerd op de uitlaatemissies, eerst door meetinstrumenten, nadien door een visuele keuring van de uitlaatinrichting door de inspecteur.
- rookmeting voor de dieselvoertuigen
- CO-meting van de uitlaatgassen voor de benzine- of LPG-voertuigen en controle van de lambdawaarde

Weging van het voertuig
Bij een periodieke keuring wordt normaal enkel een weging uitgevoerd (zoals bij een eerste keuring) indien een verbouwing wordt waargenomen of is aangegeven die een invloed kan hebben op de TARRA van het voertuig.
 
Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig
Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de bevestiging, de slag, het slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gekeurd.

Hierna een overzicht van de te keuren groepen van elementen :

Reminrichting
- bedrijfsrem
- hulprem
- parkeerrem
De keuring van de remmen wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur onder het voertuig.

Lichten, reflecterende inrichtingen
en elektrische uitrustingen

- grootlichten
- dimlichten
- standlichten
- richtingaanwijzers
- stoplichten
- achtermistlichten
...
De keuring van de lichten gebeurt aan de hand van een lichtregelaar en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur.

Stuurinrichting en stuur

Assen, wielen, banden en ophanging
De keuring van de ophanging wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele keuring van de inspecteur.

Chassis en chassistoebehoren

Carrosserie

Gezichtsveld
- ruiten (er mogen geen zaken in het gezichtsveld hangen aan de voorruit!)
- achteruitkijkspiegels
- ruitenwissers
....

De volgende specifieke onderdelen worden ook gekeurd
- de veiligheidsgordels (plaats van de bestuurder en zitplaats naast het portier)
- de cabine, de zetel van de bestuurder, de binnen- en buiteninrichting
- toegangen en uitgangen van het voertuig
- de zetels van de passagiers
- Ik heb weet dat zelfs wordt nagezien of de kastjes goed sluiten en of de deuren kunnen verankerd worden, zodanig ze niet open en dicht slaan tijdens het rijden.

Kostprijs periodieke keuring - Tarief (geldig vanaf 1/1/2019)

periodieke keuring:
A - kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft: € 36,70
B - kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg : € 58,00

Gedeeltelijke keuring:
- op verzoek van een bevoegde persoon : € 13,00
- ingevolge een administratieve keuring of herkeuring : € 8,30
- ingevolge een technische herkeuring : € 13,00

Toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig: 
- in de eerste maand : €   8,30
- tijdens de tweede en derde maand : € 11,80
- tijdens de vierde, vijfde en zesde maand : € 17,70
- na de zesde maand : € 29,60

Wegen van een voertuig: € 15,40

Keuring van de L.P.G.-installatie:
- volledige keuring : € 17,70
- herkeuring : € 13,00
- vereenvoudigde keuring : 5,90

De volledige lijst is raadpleegbaar via volgende link: tarieven autokeuring
Tot nog toe waren het in Frankrijk enkel de logiesuitbaters van uiteenlopende accommodaties zoals hotels, campings, vakantiehuizen, jeugdherbergen, vakantieparken, … die voor elk verblijf een ‘taxe de séjour’ (toeristenbelasting) heffen per dag en per persoon. Met uitzondering van kinderen tot 18 jaar, die zijn vrijgesteld van de taks.
Sinds 1 januari 2019 is daar nog een groep bijgekomen, nl.: digitale deelplatformen zoals booking.com, airBnB, artibrel, …Zij dienen automatisch de lokale toeristenbelasting te innen en die dan namens de verhuurder af te staan aan de belastingdienst. Vervelend minpunt voor de verhuurders is wel dat het hun plicht is om te controleren of de deelplatformen waarmee ze samenwerken wel degelijk de toeristentaks geïnd hebben.

Het tarief van de toeristenbelasting is afhankelijk van het type accommodatie en de klassering.

Voor campings met 3 tot 5 sterren kan dat variëren tussen 0.20 en 0.60€ per persoon per dag. Dit plafond is verminderd in 2019 (in 2018 was dit nog 0.80€). Luxehotels vragen tot max. 4€ per nacht!

De stad of provincie kunnen binnen de marges welf zelf de exacte tarieven bepalen.
Terreinen zonder ster zoals bv. ‘aires naturelles de camping’ en ‘campings a la ferme’ worden over de zelfde kam geschoren als de campings met 1 of 2 sterren, maar krijgen een verschillend statuut waarbij voor hen een percentagebelasting geldt van 1 à 5% op de overnachtingsprijs, excl. Taksen.

Camperplaatsen vallen onder de hoogste campingcategorie (3 tot 5 sterren). Je betaalt in 2019 dus max. 0.60€ per nacht, per persoon.
Gratis camperplaatsen vallen hier dus buiten. Op deze plaatsen moet je geen toeristenbelasting betalen.
Toltarieven Europa

E-mail: info@dmcamperreizen.be

Copyright © DMCamperreizen 2018.
All right reserved.
Toeristenbelasting Frankrijk
Tot nog toe waren het in Frankrijk enkel de logiesuitbaters van uiteenlopende accommodaties zoals hotels, campings, vakantiehuizen, jeugdherbergen, vakantieparken, … die voor elk verblijf een ‘taxe de séjour’ (toeristenbelasting) heffen per dag en per persoon. Met uitzondering van kinderen tot 18 jaar, die zijn vrijgesteld van de taks.
Sinds 1 januari 2019 is daar nog een groep bijgekomen, nl.: digitale deelplatformen zoals booking.com, airBnB, artibrel, …Zij dienen automatisch de lokale toeristenbelasting te innen en die dan namens de verhuurder af te staan aan de belastingdienst. Vervelend minpunt voor de verhuurders is wel dat het hun plicht is om te controleren of de deelplatformen waarmee ze samenwerken wel degelijk de toeristentaks geïnd hebben.

Het tarief van de toeristenbelasting is afhankelijk van het type accommodatie en de klassering.

Voor campings met 3 tot 5 sterren kan dat variëren tussen 0.20 en 0.60€ per persoon per dag. Dit plafond is verminderd in 2019 (in 2018 was dit nog 0.80€). Luxehotels vragen tot max. 4€ per nacht!

De stad of provincie kunnen binnen de marges welf zelf de exacte tarieven bepalen.
Terreinen zonder ster zoals bv. ‘aires naturelles de camping’ en ‘campings a la ferme’ worden over de zelfde kam geschoren als de campings met 1 of 2 sterren, maar krijgen een verschillend statuut waarbij voor hen een percentagebelasting geldt van 1 à 5% op de overnachtingsprijs, excl. Taksen.

Camperplaatsen vallen onder de hoogste campingcategorie (3 tot 5 sterren). Je betaalt in 2019 dus max. 0.60€ per nacht, per persoon.
Gratis camperplaatsen vallen hier dus buiten. Op deze plaatsen moet je geen toeristenbelasting betalen.
Toltarieven Europa

E-mail: info@dmcamperreizen.be

Copyright © DMCamperreizen 2018.
All right reserved.
Toeristenbelasting Frankrijk
Tot nog toe waren het in Frankrijk enkel de logiesuitbaters van uiteenlopende accommodaties zoals hotels, campings, vakantiehuizen, jeugdherbergen, vakantieparken, … die voor elk verblijf een ‘taxe de séjour’ (toeristenbelasting) heffen per dag en per persoon. Met uitzondering van kinderen tot 18 jaar, die zijn vrijgesteld van de taks.
Sinds 1 januari 2019 is daar nog een groep bijgekomen, nl.: digitale deelplatformen zoals booking.com, airBnB, artibrel, …Zij dienen automatisch de lokale toeristenbelasting te innen en die dan namens de verhuurder af te staan aan de belastingdienst. Vervelend minpunt voor de verhuurders is wel dat het hun plicht is om te controleren of de deelplatformen waarmee ze samenwerken wel degelijk de toeristentaks geïnd hebben.

Het tarief van de toeristenbelasting is afhankelijk van het type accommodatie en de klassering.

Voor campings met 3 tot 5 sterren kan dat variëren tussen 0.20 en 0.60€ per persoon per dag. Dit plafond is verminderd in 2019 (in 2018 was dit nog 0.80€). Luxehotels vragen tot max. 4€ per nacht!

De stad of provincie kunnen binnen de marges welf zelf de exacte tarieven bepalen.
Terreinen zonder ster zoals bv. ‘aires naturelles de camping’ en ‘campings a la ferme’ worden over de zelfde kam geschoren als de campings met 1 of 2 sterren, maar krijgen een verschillend statuut waarbij voor hen een percentagebelasting geldt van 1 à 5% op de overnachtingsprijs, excl. Taksen.

Camperplaatsen vallen onder de hoogste campingcategorie (3 tot 5 sterren). Je betaalt in 2019 dus max. 0.60€ per nacht, per persoon.
Gratis camperplaatsen vallen hier dus buiten. Op deze plaatsen moet je geen toeristenbelasting betalen.
Toltarieven Europa
E-mail: info@dmcamperreizen.be

Copyright © DMCamperreizen 2018.
All right reserved.
Toeristenbelasting Frankrijk
Tot nog toe waren het in Frankrijk enkel de logiesuitbaters van uiteenlopende accommodaties zoals hotels, campings, vakantiehuizen, jeugdherbergen, vakantieparken, … die voor elk verblijf een ‘taxe de séjour’ (toeristenbelasting) heffen per dag en per persoon. Met uitzondering van kinderen tot 18 jaar, die zijn vrijgesteld van de taks.
Sinds 1 januari 2019 is daar nog een groep bijgekomen, nl.: digitale deelplatformen zoals booking.com, airBnB, artibrel, …Zij dienen automatisch de lokale toeristenbelasting te innen en die dan namens de verhuurder af te staan aan de belastingdienst. Vervelend minpunt voor de verhuurders is wel dat het hun plicht is om te controleren of de deelplatformen waarmee ze samenwerken wel degelijk de toeristentaks geïnd hebben.

Het tarief van de toeristenbelasting is afhankelijk van het type accommodatie en de klassering.

Voor campings met 3 tot 5 sterren kan dat variëren tussen 0.20 en 0.60€ per persoon per dag. Dit plafond is verminderd in 2019 (in 2018 was dit nog 0.80€). Luxehotels vragen tot max. 4€ per nacht!

De stad of provincie kunnen binnen de marges welf zelf de exacte tarieven bepalen.
Terreinen zonder ster zoals bv. ‘aires naturelles de camping’ en ‘campings a la ferme’ worden over de zelfde kam geschoren als de campings met 1 of 2 sterren, maar krijgen een verschillend statuut waarbij voor hen een percentagebelasting geldt van 1 à 5% op de overnachtingsprijs, excl. Taksen.

Camperplaatsen vallen onder de hoogste campingcategorie (3 tot 5 sterren). Je betaalt in 2019 dus max. 0.60€ per nacht, per persoon.
Gratis camperplaatsen vallen hier dus buiten. Op deze plaatsen moet je geen toeristenbelasting betalen.
E-mail: info@dmcamperreizen.be

Copyright © DMCamperreizen 2018.
All right reserved.