Tips - V
Tips - V
Tips - V
Tips - V
Verswatertank
Er wordt aangeraden om geen water te drinken uit de verswatertank. Water dat stilstaat durft wel eens bederven. Ook is het kraantjeswater niet in alle landen drinkbaar.

Hoe zorg je er nu voor dat het water dat in je tank zit veilig is? Hoe vermijd je bacteriën in de verswatertank?
Hierover kan je op het internet talrijke tips en producten vinden.

Om de tank bacteriënvrij te houden gebruik ikzelf  WM  aquatec®  van Silvertex. Het is  een  product gebaseerd op zilverionen. Met dit systeem wordt het drinkwater beschermd tegen bacteriën en is betrouwbaar. Dit  zonder  het  toevoegen  van  chemische substanties. Zuivere zilverionen (Ag+) inactiveren of doden de bacteriën, virussen en kiemen.  Het is 100% chloorvrij, en dien je slechts één maal per jaar te vervangen (of na gebruik van ongeveer 5000 liter water). Ik betaalde hiervoor 50€.

Open het doosje en leg het systeempje rechtstreeks in de verswatertank. Net voor de winter laat ik de verswatertank leeglopen, haal ik het systeempje uit de tank en reinig de tank met een ontsmettend reinigingsmiddel. Vervolgens spoel ik de tank grondig.

Het volgende seizoen leg ik een nieuw in de tank.
Vrij of wild kamperen met de camper
Wat is toegestaan en wat niet?

Eerst en vooral moet je weten wat de term betekent. Kamperen in het wild is in principe kamperen op een plaatst die daar niet voor aangewezen is. Samengevat komt het op het volgende neer…
Krijg je toelating van de eigenaar van het terrein dan valt het niet onder de noemer wildkamperen (andere regels kunnen ook hier van toepassing zijn).
In Europa is het in de meeste landen wettelijk verboden om te wildkamperen.

Of je nu onderweg bent met tent, caravan of motorhome; de regels blijven de zelfde!
Wildkamperen met de camper in de ongerepte natuur. Een hoop mensen dromen van zo’n ervaring!
Zijn er uitzonderingen?

Overnachten in de natuur wordt in sommige landen zoals Schotland, Zweden en Noorwegen toegestaan en gereglementeerd op grond van het zogenoemde “Allemansrecht” of “Outdoor Acces Code”. In andere landen is er dan weer een gedoogbeleid maar blijft het toch wettelijk verboden. Daardoor is het dus soms balanceren op een slappe koord. Ieder moet voor zichzelf uitmaken wat kan en niet kan. Discussie zal er steeds zijn. Weet als het niet mag je kan betrapt worden. Wees vervolgens dan ook zo fair de consequenties daarvan te aanvaarden.

Allemansrecht: in Finland, Noorwegen en Zweden geldt het gewoonterecht om particuliere grond te betreden om van de vrije natuur te genieten.
Toegestaan is onder andere: wandelen, fietsen, zwemmen en varen, niet-beschermde bloemen, paddenstoelen en bessen plukken, en voor één nacht een tent opzetten of te overnachten in een wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig. Voorwaarde is dat geen schade aan de natuur of aan landbouwgewassen wordt aangericht en dat de eigenaar niet wordt gestoord. Het is niet toegestaan om te jagen en te vissen.
Het is verboden om met motorvoertuigen op onbedekte bodem in de natuur te rijden en op particulieren wegen die gesloten zijn voor motorverkeer. Oei, dat kan nogal lastig zijn als je met de camper midden in de natuur wilt staan. Toch is dit logisch: het is niet de bedoeling dat kwetsbare gronden beschadigd worden door campers die daar genadeloos overheen rijden. Bij vrij kamperen met de camper dien je dus extra voorzichtig te zijn.

Bij kamperen hoort natuurlijk een kampvuur! Dit is toegestaan, maar het zorgt wel voor bezorgdheid bij vele grondeigenaren. Het kan natuurlijk ook mis gaan. Houd daarom rekening met droog weer, de plaats waar je het kampvuur maakt en doof het vuur altijd zorgvuldig. Maak nooit een “open vuur”, baken de rand af met stenen. Ruim ook de sporen van het kampvuur netjes op zodra je vertrekt.
Scottish Outdoor Access Code: deze code regelt de vrije toegang tot de immense Schotse open ruimte. In principe is de toegang tot het land vrij, ook als het om privédomein gaat. Men kan dus gaan, staan en overnachten waar men wil, en een route opstellen enkel met behulp van de kaart. Belangrijk is wel rekening te houden met het desolate landschap, het grillige weer en het af en toe ontbreken van paden. Het geeft gedetailleerde richtlijnen over deze verantwoordelijkheden weer. De Code biedt een praktische gids om iedereen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over wat het beste te doen is in alledaagse situaties.

De code is gebaseerd op drie hoofdprincipes:

Respecteer de belangen van andere mensen. Met beleefdheid, aandacht en bewustzijn handelen is erg belangrijk. Als je je toegangsrecht uitoefent, zorg er dan voor dat je de privacy, veiligheid en bestaansmiddelen respecteert van degenen die in de buitenlucht wonen of werken, en de behoeften van andere mensen die van de buitenlucht genieten. Als je  een landbeheerder bent, respecteer dan het gebruik van het buitenleven van mensen en hun behoefte aan een veilig en plezierig bezoek.
Zorg voor het milieu. Als je je toegangsrecht uitoefent, zorg dan voor de plaatsen die je bezoekt en geniet en verlaat het land zoals je het aantreft. Als je een landbeheerder bent, help je de natuurlijke en culturele kenmerken te behouden die het buitenleven aantrekkelijk maken om te bezoeken en te genieten.

Neem verantwoordelijkheid voor je eigen acties. Als je je toegangsrecht uitoefent, bedenk dan dat het buitenleven niet zonder risico is en wees te allen tijde waakzaam voor je eigen veiligheid en die van anderen. Als je een landbeheerder bent, moet je te allen tijde waken over de veiligheid van andere mensen.
Enkele basisregels in verband met wildkamperen

Niet rondhangen. Goede ‘campingetiquette’ bestaat er uit om laat op je kampeerplek aan te komen en vroeg te vertrekken. Respecteer daarnaast een minimale afstand tot aan bebouwing van 150 meter. Daarnaast mag je alleen op niet in cultuur gebrachte grond kamperen, dat wil zeggen niet op landbouwgrond dus.

Steek nooit een open vuur aan. Eén van de belangrijkste regels is om nooit een open vuur aan te steken. Overal waar je wilt kamperen, kan het risico op een uitbraak van het vuur groot zijn. Daarom is het ten zeerste aan te raden dit te allen tijde te vermijden. Er is weleens wat discussie i.v.m. vuur.

Laat geen spoor na. Zorg ervoor dat je de omgeving niet meer dan nodig verstoort en neem alles mee wanneer je weggaat. De algemene regel is daarom: ‘verlaat het gebied in precies dezelfde staat als het werd ontdekt’. Verder mag je alleen te voet, varend, te fiets of op ski’s een natuurgebied betreden.

Kies het juiste toilet. We zijn allemaal mensen en de kans is groot dat je jezelf op een bepaald moment moet ontlasten. Houdt vervolgens minstens 50 meter afstand van water en graaf een gat. Bedek het met aarde als je klaar bent. Begraaf geen wc-rol, papier of doekjes – deze moeten bij uw andere afval worden bewaard en mee genomen!

Dé algemene stelregel: ‘leave no trace!’!Kamperen in natuurreservaten en nationale parken doe je beter niet tenzij het expliciet toegelaten is!  In België is zonder toestemming kamperen verboden maar er zijn wel tal van alternatieven voorzien als je onderweg bent met de tent en dit in de vorm van bivakzones, Voor België vind je op de site bivakzone.be alle info over de zones waar je kan gereglementeerd ‘wildkamperen’.  Zo hoef je je verder geen zorgen te maken.
Is er een verschil tussen ’s nachts parkeren en wildkamperen?

Ja! in de meeste EU-landen wordt ’s nachts parkeren getolereerd op parkeerhavens en stopplaatsen, voor maximaal 24u. Let op de borden die er geplaatst zijn.
Zodra je echter stoelen en tafel neerzet, je luifel neerlaten, een generator of BBQ gebruikt of langer dan 24u blijft, ben je aan het wildkamperen en gelden de regels die per land bepaald zijn.
Informatie wildkamperen per land

België & Luxemburg

In België en Luxemburg is wildkamperen verboden. Ook is het verboden om te overnachten langs de weg of op parkings langs de weg. In België zijn er echter steeds meer bivakzones waar je legaal je tent kan opslagen. De info vind je op de website hiervoor beschreven.

Wallonië en de Ardennen

Bivakkeren in het bos: Artikel 19 van het Boswetboek stelt: “Onverminderd artikel 27 is het tijdelijk verblijf verboden buiten de daartoe voorziene gebieden verboden.” Het tijdelijk verblijf is het “verblijf tijdens een periode van minder dan 48 uur” (art. 3, 23° van het Boswetboek).

Bivakkeren is in principe dus verboden in het bos. De wet voorziet echter in twee uitzonderingen. Enerzijds de “deelnemers aan jeugdactiviteiten, ingericht door ofwel jeugdbewegingen ofwel verenigingen die activiteiten verzorgen voor jongeren, en de deelnemers aan begeleide bewegingen met een pedagogisch of therapeutisch doel” (artikel 27). Anderzijds mag er wel worden gebivakkeerd in de “daartoe voorziene gebieden”.

De bepalingen voor Wallonië zijn in grote lijnen dezelfde zijn als in Vlaanderen.
Nederland

Ook in Nederland is wildkamperen en overnachten langs de weg of op parkings langs de weg verboden. Daar staat tegenover dat ook hier er paalkampeerterreinen zijn langs langeafstandspaden waar er legaal voor max. 72u de tent geplaatst kan worden op klein terrein (2 à 3 tenten. Meer info vind je op de website van het Staatsbosbeheer.
Opgelet! Ten gevolge van de covid-19 maatregelen waren de 17 bivakzones gesloten. Staatsbosbeheer besliste op 1 juni 2020 om de tijdelijke maatregel om te zetten in een definitieve sluiting en ontmanteling. De overlast van groepen die er niet voor de rust alleen kwamen, zou de laatste jaren te groot geworden zijn. Steeds vaker werd er vuur gemaakt, afval achtergelaten en vernielingen toegebracht. Toezicht en handhaving bleken niet langer houdbaar.
Paalkamperen verdwijnt niet volledig. Er zijn nog een 30tal bivakzones die niet van Staatsbosbeheer zijn en dus open blijven.
Sinds 2008 is de kampeerwet vervallen. Het is de bedoeling dat gemeenten het kamperen reguleren middels hun eigen plaatselijke verordening (APV). Lang niet alle gemeentes hebben dit gedaan, of ze hebben dit (voorlopig) niet goed gedaan.

Duitsland

In Duitsland is de juridische situatie ingewikkeld maar in principe is wildkamperen en overnachten langs de openbare weg er verboden. Bovendien is er geen landelijke regelgeving. Kantons en gemeenten bepalen daarnaast de lokale voorschriften. Wil je toch in de vrije natuur overnachten, vraag dan toestemming aan de landeigenaar en vermijd natuurparken. Een noodbivak is over het algemeen overal toegestaan. Een gepland bivak wordt gedoogd tenzij in beschermd gebied. In deze beschermde gebieden is het expliciet verboden (vraag naar de administratie van het beschermde gebied).

Oostenrijk

Het is er verboden te kamperen in het bos. Boven de boomgrens is wildbivakkeren onder bepaalde voorwaarden en in sommige gebieden wel mogelijk. Aangezien de regels per Bundesland verschillend zijn is het bijgevolg raadzaam altijd toestemming te vragen aan de eigenaar.

Als je wilt kamperen in de bergen van Oostenrijk, kom je terecht in een oerwoud van regelgeving. Natuur minnende wandelaars blijven vaak in onzekerheid. Bevinden ze zich nog in een legaal gebied? Of zullen ze hun tent toch voor nieuwsgierige blikken moeten verbergen. De droom van de nacht in de buitenlucht barst al snel als je kijkt naar het wettelijke kader.

Afhankelijk van het Bundesland zijn er serieuze verschillen – alles van getolereerde verblijven tot flinke boetes is mogelijk. Het Oostenrijkse Alpenverein zet de regelgeving per staat voor je op een rijtje
Zwitserland

Wildbivak (boven de boomgrens) wordt in Zwitserland toegestaan voor één nacht. Deze regels gelden niet voor natuurparken en per kanton kunnen de regels alweer afwijken.
De volledige uitleg vind je op de website van de Zwitserse Alpine Club (Duits en Frans) of specifiek per kanton (Duits)

Frankrijk

In Frankrijk maakt men onderscheid tussen ‘bivak’ (bivouac, één nacht op dezelfde plek) en ‘wildkamperen (camping sauvage). Het laatste is verboden, maar het eerste is toegestaan, maar er zijn wel enkele voorwaarden:
- Bivakkeren is van 19u tot 9u
- Op 1 uur wandelafstand van de doorgaande weg
- Buiten nationale parken: op 1 uur van park verwijderd
- Binnen nationale parken: enkel in le Mercantour, les Ecrins, les Pyrénées, Vanoise
  (toelating van huttenwaard nodig) en Corsica (tegen betaling wildkamperen bij de hut)
Spanje & Portugal

Zeer diverse wetgeving per regio. Daarom vraag je het dus best na bij de lokale overheid. Catalonië laat bijvoorbeeld wel toe om te wildkamperen, in Castilië en León daarentegen is het dan weer absoluut verboden. In Portugal mag je wel wildkamperen maar alleen als je op voorhand een ‘permit’ hebt aangevraagd bij de gemeente én je de toestemming krijgt van de grondeigenaar of iemand van de politie.

Italië

In Italië is wildkamperen verboden maar zolang je op grote hoogte zit (boven de 2000 m) wordt een bivak doorgaans getolereerd. In het Parco Nazionale di Alpi Marittime in Piëmont is wildkamperen van zonsondergang tot zonsopgang wel toegestaan. Weliswaar is het niet officieel bevestigd, maar dit lijkt voor de gehele Italiaanse Alpen (en dus niet de Dolomieten) zo te zijn.

Schotland paradijs om te wildkamperen

Je tent opstellen in de vrije natuur is in Schotland wel toegelaten voor één nacht, natuurlijk zijn er wel regels die zijn samen gevat in de Outdoor Acces Code (zie bovenaan dit artikel). 
De Land Reform (Scotland) Act 2003 zorgt ervoor dat iedereen wettelijk toegangsrecht heeft tot het grootste deel van Schotland, echter moeten deze rechten op verantwoorde wijze worden uitgeoefend. Kamperen doe je immers met respect voor de privacy, veiligheid en de natuur in Schotland. Evenzo moeten landbeheerders hun land en water op verantwoorde wijze beheren in verband met toegangsrechten.

Door de drukte op de West Highland Way is er ten Oosten van Loch Lomond een restrictie i.v.m. wildkamperen. In dit deel van Schotland heb je dus op sommige plaatsen een ‘permit‘ nodig.

In het Verenigd Koninkrijk heb je ook Bothies. Een bothy is een eenvoudige hut, meestal vrij toegankelijk. Bothies zijn te vinden in afgelegen berggebieden in Schotland, Noord-Engeland en Wales.

Engeland, Wales en Ierland

Principieel verboden maar er is een gedoogbeleid. Daarom is toestemming vragen waar mogelijk dus steeds de beste optie.
Soepele regels om vrij te kamperen in Scandinavië

Net als in Schotland is wildkamperen ook hier voor één nacht toegestaan. Evenals in Schotland is er een hier code. Het ‘Allemansrätt’ of ‘Allemansrecht (zie bovenaan). In Zweden, Noorwegen, en Finland is het eveneens toegestaan.

IJsland

IJsland heeft sinds 1999 de ‘The Nature Conservation Act‘ Het doel van deze wet is om de interactie van de mens met zijn omgeving te sturen, zodat deze noch de biosfeer noch de geosfeer beschadigt, noch de lucht, de zee of het water vervuilt. Daarom is deze wet bedoeld om, voor zover mogelijk, te waarborgen dat de IJslandse natuur zich volgens haar eigen wetten kan ontwikkelen en de instandhouding van haar uitzonderlijke of historische aspecten kan waarborgen. De regelgeving omtrent wildkamperen werd in 2015 en 2017 daarom strenger gemaakt. In woongebied mag je slechts één nacht kamperen op onbebouwd land als er geen camping in de buurt is. ‘Outdoor’ heb je toestemming uitgezonderd lokale verordeningen bv.. in Skatafell NP waar je een ‘permit’ nodig hebt. Meer info en plaatsen waar het verboden is te kamperen vind je op ust.is.
Andere landen

Verenigde Staten en Canada

Het land wordt hier beheerd door verschillende nationale, provinciale en lokale overheden, bovendien zijn er ook Indiaanse reservaten en privégrond. Je moet je onderzoek doen om te achterhalen wie de eigenaar van het land is en of je op verboden terrein bent (in sommige gevallen heeft het op verboden terrein zijn ernstige gevolgen).

Wildkamperen in Forest Service of BLM (Bureau of Land Management) gebieden is vrij normaal in Noord-Amerika. Hetzelfde geldt voor Canadian Crown Land. In nationale parken en nationale monumenten is kamperen in het wild heel gewoon, maar er zijn wel dikwijls vergunningen vereist.

Australië en Nieuw-Zeeland

Kamperen is een nationaal tijdverdrijf in zowel Australië als Nieuw-Zeeland, maar is op de verkeerde plek je tent opzetten kan je een fikse boete opleveren. Kampeerlocaties worden meestal geregeld door lokale regelgeving, dus let op borden die overnachtingen verbieden.

Het is iets meer verwarrend in Australië, omdat er zes staten zijn, allemaal met verschillende regels. Het wordt steeds moeilijker om plaatsen te vinden dat geen beperkingen kent – zelfs nationale parken vereisen een vergunning voor wild kamperen.

Marokko, Albanië, Estland, Letland, Litouwen

In deze landen is het principieel toegestaan om wild te kamperen. In Marokko o.a. gaat het niet altijd van een leien dakje. Als ze je hebben gespot is er steeds wel iemand die er een economische opportuniteit in ziet. Een ezeldrijver wordt plots parkwachter en een bouwvakker plots eigenaar van het terrein waar je op staat. Hoe hoger in de bergen hoe makkelijker dus. Wetgeving heb ik niet echt kunnen vinden en de dingen worden vaak op zijn Afrikaans geregeld… met een beetje goodwill kan er veel, maar je hoeft je niet te laten bedotten natuurlijk.
Zijn er alternatieven behoudens campings en betalende camperplaatsen?

Naast wildkamperen met de camper waar je onder bepaalde voorwaarden ‘overal’ mag staan, bestaan er ook gratis camperplaatsen. Dit zijn speciaal ingerichte plaatsen of plekken die zijn aangewezen om legaal met de camper te mogen overnachten. Meestal mag je hier maximaal een paar uur/paar dagen aaneengesloten staan en soms is het een vereiste om in het bezit te zijn van een zelfvoorzienende camper (met toilet en afvalwatertank). In Nieuw-Zeeland geldt deze regel bijvoorbeeld om te voorkomen dat mensen hun behoeftes buiten doen en resten van shampoo, afwasmiddel etc. weggooien in de natuur.

Zijn er nog plekken waar je misschien kan overnachten wanneer je op doorreis bent?
Langs de weg vind je regelmatig rustplaatsen en tankstations met grote parkeerplaatsen waar vrachtwagenchauffeurs kunnen overnachten. Soms mag je hier ook met de camper een nachtje staan, maar lang niet alle landen staan dat toe (en daar wordt soms streng op gecontroleerd). Check dus goed of het mag en let goed op de borden bij aankomst om te controleren of campers ook zijn toegestaan. Het mag in ieder geval niet te veel op kamperen lijken. Tafels en stoelen kun je daarom beter binnen laten staan.

Ten slotte heb je ook het recuperatief overnachten! Wat wil zeggen dat doorrijden niet verantwoord of toegestaan is. Je mag dan slapen/overnachten, denk daarbij aan oververmoeidheid. Het oponthoud mag echter niet langer duren dan noodzakelijk. Bedenk dat wanneer je deze argumentatie wilt gebruiken, het zeer moeilijk zal zijn om dit bewijzen voor een rechter.

Algemene regels vrij kamperen met de camper

Het is dus goed om voor je reis uit te zoeken wat precies wel en niet mag wanneer je gaat vrij (wild)kamperen met de camper. Toch zijn er een aantal algemene regels waarvan het goed is als iedereen zich daaraan houdt. Wildkamperen is immers steeds minder toegestaan, juist omdat we ons niet aan de regels houden en daardoor voor overlast zorgen. De belangrijkste regel is om de natuur niet te schaden en lokale bewoners (mensen en dieren) niet tot last te zijn. Laat verder geen afval achter en pas op met het maken van een vuur. In veel landen is het verboden of alleen toegestaan tussen een bepaalde periode of op bepaalde plekken die minder brandgevaarlijk zijn, zoals aan de kust.

(Legen) vuilwatertank (grijs water)
In de meeste landen kan de afvalwatertank geleegd worden via een put, waar je kan over rijden. De uitlaat die centraal onder onze motorhome gelegen is kan zo over de put geopend worden.

Doch zijn er plaatsen waar lozing van "vuil" water langs de kant van de weg dient te gebeuren. Om die reden maakte ik een buisconstructie die ik dan onder de uitlaat van de afvalwatertank houd, om zo het water te lozen.

E-mail: info@dmcamperreizen.be

Copyright © DMCamperreizen 2018.
All right reserved.
Verswatertank
Er wordt aangeraden om geen water te drinken uit de verswatertank. Water dat stilstaat durft wel eens bederven. Ook is het kraantjeswater niet in alle landen drinkbaar.

Hoe zorg je er nu voor dat het water dat in je tank zit veilig is? Hoe vermijd je bacteriën in de verswatertank?
Hierover kan je op het internet talrijke tips en producten vinden.

Om de tank bacteriënvrij te houden gebruik ikzelf  WM  aquatec®  van Silvertex. Het is  een  product gebaseerd op zilverionen. Met dit systeem wordt het drinkwater beschermd tegen bacteriën en is betrouwbaar. Dit  zonder  het  toevoegen  van  chemische substanties. Zuivere zilverionen (Ag+) inactiveren of doden de bacteriën, virussen en kiemen.  Het is 100% chloorvrij, en dien je slechts één maal per jaar te vervangen (of na gebruik van ongeveer 5000 liter water). Ik betaalde hiervoor 50€.

Open het doosje en leg het systeempje rechtstreeks in de verswatertank. Net voor de winter laat ik de verswatertank leeglopen, haal ik het systeempje uit de tank en reinig de tank met een ontsmettend reinigingsmiddel. Vervolgens spoel ik de tank grondig.

Het volgende seizoen leg ik een nieuw in de tank.
Verswatertank
Er wordt aangeraden om geen water te drinken uit de verswatertank. Water dat stilstaat durft wel eens bederven. Ook is het kraantjeswater niet in alle landen drinkbaar.

Hoe zorg je er nu voor dat het water dat in je tank zit veilig is? Hoe vermijd je bacteriën in de verswatertank?
Hierover kan je op het internet talrijke tips en producten vinden.

Om de tank bacteriënvrij te houden gebruik ikzelf  WM  aquatec®  van Silvertex. Het is  een  product gebaseerd op zilverionen. Met dit systeem wordt het drinkwater beschermd tegen bacteriën en is betrouwbaar. Dit  zonder  het  toevoegen  van  chemische substanties. Zuivere zilverionen (Ag+) inactiveren of doden de bacteriën, virussen en kiemen.  Het is 100% chloorvrij, en dien je slechts één maal per jaar te vervangen (of na gebruik van ongeveer 5000 liter water). Ik betaalde hiervoor 50€.

Open het doosje en leg het systeempje rechtstreeks in de verswatertank. Net voor de winter laat ik de verswatertank leeglopen, haal ik het systeempje uit de tank en reinig de tank met een ontsmettend reinigingsmiddel. Vervolgens spoel ik de tank grondig.

Het volgende seizoen leg ik een nieuw in de tank.
Verswatertank
Er wordt aangeraden om geen water te drinken uit de verswatertank. Water dat stilstaat durft wel eens bederven. Ook is het kraantjeswater niet in alle landen drinkbaar.

Hoe zorg je er nu voor dat het water dat in je tank zit veilig is? Hoe vermijd je bacteriën in de verswatertank?
Hierover kan je op het internet talrijke tips en producten vinden.

Om de tank bacteriënvrij te houden gebruik ikzelf  WM  aquatec®  van Silvertex. Het is  een  product gebaseerd op zilverionen. Met dit systeem wordt het drinkwater beschermd tegen bacteriën en is betrouwbaar. Dit  zonder  het  toevoegen  van  chemische substanties. Zuivere zilverionen (Ag+) inactiveren of doden de bacteriën, virussen en kiemen.  Het is 100% chloorvrij, en dien je slechts één maal per jaar te vervangen (of na gebruik van ongeveer 5000 liter water). Ik betaalde hiervoor 50€.

Open het doosje en leg het systeempje rechtstreeks in de verswatertank. Net voor de winter laat ik de verswatertank leeglopen, haal ik het systeempje uit de tank en reinig de tank met een ontsmettend reinigingsmiddel. Vervolgens spoel ik de tank grondig.

Het volgende seizoen leg ik een nieuw in de tank.
(Legen) vuilwatertank (grijs water)
In de meeste landen kan de afvalwatertank geleegd worden via een put, waar je kan over rijden. De uitlaat die centraal onder onze motorhome gelegen is kan zo over de put geopend worden.
Doch zijn er plaatsen waar lozing van "vuil" water langs de kant van de weg dient te gebeuren. Om die reden maakte ik een buisconstructie die ik dan onder de uitlaat van de afvalwatertank houd, om zo het water te lozen.
E-mail: info@dmcamperreizen.be

Copyright © DMCamperreizen 2018.
All right reserved.
Vrij of wild kamperen met de camper
Wat is toegestaan en wat niet?

Eerst en vooral moet je weten wat de term betekent. Kamperen in het wild is in principe kamperen op een plaatst die daar niet voor aangewezen is. Samengevat komt het op het volgende neer…
Krijg je toelating van de eigenaar van het terrein dan valt het niet onder de noemer wildkamperen (andere regels kunnen ook hier van toepassing zijn).
In Europa is het in de meeste landen wettelijk verboden om te wildkamperen.

Of je nu onderweg bent met tent, caravan of motorhome; de regels blijven de zelfde!
Wildkamperen met de camper in de ongerepte natuur. Een hoop mensen dromen van zo’n ervaring!
Zijn er uitzonderingen?

Overnachten in de natuur wordt in sommige landen zoals Schotland, Zweden en Noorwegen toegestaan en gereglementeerd op grond van het zogenoemde “Allemansrecht” of “Outdoor Acces Code”. In andere landen is er dan weer een gedoogbeleid maar blijft het toch wettelijk verboden. Daardoor is het dus soms balanceren op een slappe koord. Ieder moet voor zichzelf uitmaken wat kan en niet kan. Discussie zal er steeds zijn. Weet als het niet mag je kan betrapt worden. Wees vervolgens dan ook zo fair de consequenties daarvan te aanvaarden.

Allemansrecht: in Finland, Noorwegen en Zweden geldt het gewoonterecht om particuliere grond te betreden om van de vrije natuur te genieten.
Toegestaan is onder andere: wandelen, fietsen, zwemmen en varen, niet-beschermde bloemen, paddenstoelen en bessen plukken, en voor één nacht een tent opzetten of te overnachten in een wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig. Voorwaarde is dat geen schade aan de natuur of aan landbouwgewassen wordt aangericht en dat de eigenaar niet wordt gestoord. Het is niet toegestaan om te jagen en te vissen.
Het is verboden om met motorvoertuigen op onbedekte bodem in de natuur te rijden en op particulieren wegen die gesloten zijn voor motorverkeer. Oei, dat kan nogal lastig zijn als je met de camper midden in de natuur wilt staan. Toch is dit logisch: het is niet de bedoeling dat kwetsbare gronden beschadigd worden door campers die daar genadeloos overheen rijden. Bij vrij kamperen met de camper dien je dus extra voorzichtig te zijn.

Bij kamperen hoort natuurlijk een kampvuur! Dit is toegestaan, maar het zorgt wel voor bezorgdheid bij vele grondeigenaren. Het kan natuurlijk ook mis gaan. Houd daarom rekening met droog weer, de plaats waar je het kampvuur maakt en doof het vuur altijd zorgvuldig. Maak nooit een “open vuur”, baken de rand af met stenen. Ruim ook de sporen van het kampvuur netjes op zodra je vertrekt.
Scottish Outdoor Access Code: deze code regelt de vrije toegang tot de immense Schotse open ruimte. In principe is de toegang tot het land vrij, ook als het om privédomein gaat. Men kan dus gaan, staan en overnachten waar men wil, en een route opstellen enkel met behulp van de kaart. Belangrijk is wel rekening te houden met het desolate landschap, het grillige weer en het af en toe ontbreken van paden. Het geeft gedetailleerde richtlijnen over deze verantwoordelijkheden weer. De Code biedt een praktische gids om iedereen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over wat het beste te doen is in alledaagse situaties.

De code is gebaseerd op drie hoofdprincipes:

Respecteer de belangen van andere mensen. Met beleefdheid, aandacht en bewustzijn handelen is erg belangrijk. Als je je toegangsrecht uitoefent, zorg er dan voor dat je de privacy, veiligheid en bestaansmiddelen respecteert van degenen die in de buitenlucht wonen of werken, en de behoeften van andere mensen die van de buitenlucht genieten. Als je  een landbeheerder bent, respecteer dan het gebruik van het buitenleven van mensen en hun behoefte aan een veilig en plezierig bezoek.
Zorg voor het milieu. Als je je toegangsrecht uitoefent, zorg dan voor de plaatsen die je bezoekt en geniet en verlaat het land zoals je het aantreft. Als je een landbeheerder bent, help je de natuurlijke en culturele kenmerken te behouden die het buitenleven aantrekkelijk maken om te bezoeken en te genieten.

Neem verantwoordelijkheid voor je eigen acties. Als je je toegangsrecht uitoefent, bedenk dan dat het buitenleven niet zonder risico is en wees te allen tijde waakzaam voor je eigen veiligheid en die van anderen. Als je een landbeheerder bent, moet je te allen tijde waken over de veiligheid van andere mensen.
Enkele basisregels in verband met wildkamperen

Niet rondhangen. Goede ‘campingetiquette’ bestaat er uit om laat op je kampeerplek aan te komen en vroeg te vertrekken. Respecteer daarnaast een minimale afstand tot aan bebouwing van 150 meter. Daarnaast mag je alleen op niet in cultuur gebrachte grond kamperen, dat wil zeggen niet op landbouwgrond dus.

Steek nooit een open vuur aan. Eén van de belangrijkste regels is om nooit een open vuur aan te steken. Overal waar je wilt kamperen, kan het risico op een uitbraak van het vuur groot zijn. Daarom is het ten zeerste aan te raden dit te allen tijde te vermijden. Er is weleens wat discussie i.v.m. vuur.

Laat geen spoor na. Zorg ervoor dat je de omgeving niet meer dan nodig verstoort en neem alles mee wanneer je weggaat. De algemene regel is daarom: ‘verlaat het gebied in precies dezelfde staat als het werd ontdekt’. Verder mag je alleen te voet, varend, te fiets of op ski’s een natuurgebied betreden.

Kies het juiste toilet. We zijn allemaal mensen en de kans is groot dat je jezelf op een bepaald moment moet ontlasten. Houdt vervolgens minstens 50 meter afstand van water en graaf een gat. Bedek het met aarde als je klaar bent. Begraaf geen wc-rol, papier of doekjes – deze moeten bij uw andere afval worden bewaard en mee genomen!

Dé algemene stelregel: ‘leave no trace!’!Kamperen in natuurreservaten en nationale parken doe je beter niet tenzij het expliciet toegelaten is!  In België is zonder toestemming kamperen verboden maar er zijn wel tal van alternatieven voorzien als je onderweg bent met de tent en dit in de vorm van bivakzones, Voor België vind je op de site bivakzone.be alle info over de zones waar je kan gereglementeerd ‘wildkamperen’.  Zo hoef je je verder geen zorgen te maken.
Is er een verschil tussen ’s nachts parkeren en wildkamperen?

Ja! in de meeste EU-landen wordt ’s nachts parkeren getolereerd op parkeerhavens en stopplaatsen, voor maximaal 24u. Let op de borden die er geplaatst zijn.
Zodra je echter stoelen en tafel neerzet, je luifel neerlaten, een generator of BBQ gebruikt of langer dan 24u blijft, ben je aan het wildkamperen en gelden de regels die per land bepaald zijn.
Informatie wildkamperen per land

België & Luxemburg

In België en Luxemburg is wildkamperen verboden. Ook is het verboden om te overnachten langs de weg of op parkings langs de weg. In België zijn er echter steeds meer bivakzones waar je legaal je tent kan opslagen. De info vind je op de website hiervoor beschreven.

Wallonië en de Ardennen

Bivakkeren in het bos: Artikel 19 van het Boswetboek stelt: “Onverminderd artikel 27 is het tijdelijk verblijf verboden buiten de daartoe voorziene gebieden verboden.” Het tijdelijk verblijf is het “verblijf tijdens een periode van minder dan 48 uur” (art. 3, 23° van het Boswetboek).

Bivakkeren is in principe dus verboden in het bos. De wet voorziet echter in twee uitzonderingen. Enerzijds de “deelnemers aan jeugdactiviteiten, ingericht door ofwel jeugdbewegingen ofwel verenigingen die activiteiten verzorgen voor jongeren, en de deelnemers aan begeleide bewegingen met een pedagogisch of therapeutisch doel” (artikel 27). Anderzijds mag er wel worden gebivakkeerd in de “daartoe voorziene gebieden”.

De bepalingen voor Wallonië zijn in grote lijnen dezelfde zijn als in Vlaanderen.
Nederland

Ook in Nederland is wildkamperen en overnachten langs de weg of op parkings langs de weg verboden. Daar staat tegenover dat ook hier er paalkampeerterreinen zijn langs langeafstandspaden waar er legaal voor max. 72u de tent geplaatst kan worden op klein terrein (2 à 3 tenten. Meer info vind je op de website van het Staatsbosbeheer.
Opgelet! Ten gevolge van de covid-19 maatregelen waren de 17 bivakzones gesloten. Staatsbosbeheer besliste op 1 juni 2020 om de tijdelijke maatregel om te zetten in een definitieve sluiting en ontmanteling. De overlast van groepen die er niet voor de rust alleen kwamen, zou de laatste jaren te groot geworden zijn. Steeds vaker werd er vuur gemaakt, afval achtergelaten en vernielingen toegebracht. Toezicht en handhaving bleken niet langer houdbaar.
Paalkamperen verdwijnt niet volledig. Er zijn nog een 30tal bivakzones die niet van Staatsbosbeheer zijn en dus open blijven.
Sinds 2008 is de kampeerwet vervallen. Het is de bedoeling dat gemeenten het kamperen reguleren middels hun eigen plaatselijke verordening (APV). Lang niet alle gemeentes hebben dit gedaan, of ze hebben dit (voorlopig) niet goed gedaan.

Duitsland

In Duitsland is de juridische situatie ingewikkeld maar in principe is wildkamperen en overnachten langs de openbare weg er verboden. Bovendien is er geen landelijke regelgeving. Kantons en gemeenten bepalen daarnaast de lokale voorschriften. Wil je toch in de vrije natuur overnachten, vraag dan toestemming aan de landeigenaar en vermijd natuurparken. Een noodbivak is over het algemeen overal toegestaan. Een gepland bivak wordt gedoogd tenzij in beschermd gebied. In deze beschermde gebieden is het expliciet verboden (vraag naar de administratie van het beschermde gebied).

Oostenrijk

Het is er verboden te kamperen in het bos. Boven de boomgrens is wildbivakkeren onder bepaalde voorwaarden en in sommige gebieden wel mogelijk. Aangezien de regels per Bundesland verschillend zijn is het bijgevolg raadzaam altijd toestemming te vragen aan de eigenaar.

Als je wilt kamperen in de bergen van Oostenrijk, kom je terecht in een oerwoud van regelgeving. Natuur minnende wandelaars blijven vaak in onzekerheid. Bevinden ze zich nog in een legaal gebied? Of zullen ze hun tent toch voor nieuwsgierige blikken moeten verbergen. De droom van de nacht in de buitenlucht barst al snel als je kijkt naar het wettelijke kader.

Afhankelijk van het Bundesland zijn er serieuze verschillen – alles van getolereerde verblijven tot flinke boetes is mogelijk. Het Oostenrijkse Alpenverein zet de regelgeving per staat voor je op een rijtje
Zwitserland

Wildbivak (boven de boomgrens) wordt in Zwitserland toegestaan voor één nacht. Deze regels gelden niet voor natuurparken en per kanton kunnen de regels alweer afwijken.
De volledige uitleg vind je op de website van de Zwitserse Alpine Club (Duits en Frans) of specifiek per kanton (Duits)

Frankrijk

In Frankrijk maakt men onderscheid tussen ‘bivak’ (bivouac, één nacht op dezelfde plek) en ‘wildkamperen (camping sauvage). Het laatste is verboden, maar het eerste is toegestaan, maar er zijn wel enkele voorwaarden:
- Bivakkeren is van 19u tot 9u
- Op 1 uur wandelafstand van de doorgaande weg
- Buiten nationale parken: op 1 uur van park verwijderd
- Binnen nationale parken: enkel in le Mercantour, les Ecrins, les Pyrénées, Vanoise
  (toelating van huttenwaard nodig) en Corsica (tegen betaling wildkamperen bij de hut)
Spanje & Portugal

Zeer diverse wetgeving per regio. Daarom vraag je het dus best na bij de lokale overheid. Catalonië laat bijvoorbeeld wel toe om te wildkamperen, in Castilië en León daarentegen is het dan weer absoluut verboden. In Portugal mag je wel wildkamperen maar alleen als je op voorhand een ‘permit’ hebt aangevraagd bij de gemeente én je de toestemming krijgt van de grondeigenaar of iemand van de politie.

Italië

In Italië is wildkamperen verboden maar zolang je op grote hoogte zit (boven de 2000 m) wordt een bivak doorgaans getolereerd. In het Parco Nazionale di Alpi Marittime in Piëmont is wildkamperen van zonsondergang tot zonsopgang wel toegestaan. Weliswaar is het niet officieel bevestigd, maar dit lijkt voor de gehele Italiaanse Alpen (en dus niet de Dolomieten) zo te zijn.

Schotland paradijs om te wildkamperen

Je tent opstellen in de vrije natuur is in Schotland wel toegelaten voor één nacht, natuurlijk zijn er wel regels die zijn samen gevat in de Outdoor Acces Code (zie bovenaan dit artikel). 
De Land Reform (Scotland) Act 2003 zorgt ervoor dat iedereen wettelijk toegangsrecht heeft tot het grootste deel van Schotland, echter moeten deze rechten op verantwoorde wijze worden uitgeoefend. Kamperen doe je immers met respect voor de privacy, veiligheid en de natuur in Schotland. Evenzo moeten landbeheerders hun land en water op verantwoorde wijze beheren in verband met toegangsrechten.

Door de drukte op de West Highland Way is er ten Oosten van Loch Lomond een restrictie i.v.m. wildkamperen. In dit deel van Schotland heb je dus op sommige plaatsen een ‘permit‘ nodig.

In het Verenigd Koninkrijk heb je ook Bothies. Een bothy is een eenvoudige hut, meestal vrij toegankelijk. Bothies zijn te vinden in afgelegen berggebieden in Schotland, Noord-Engeland en Wales.

Engeland, Wales en Ierland

Principieel verboden maar er is een gedoogbeleid. Daarom is toestemming vragen waar mogelijk dus steeds de beste optie.
Soepele regels om vrij te kamperen in Scandinavië

Net als in Schotland is wildkamperen ook hier voor één nacht toegestaan. Evenals in Schotland is er een hier code. Het ‘Allemansrätt’ of ‘Allemansrecht (zie bovenaan). In Zweden, Noorwegen, en Finland is het eveneens toegestaan.

IJsland

IJsland heeft sinds 1999 de ‘The Nature Conservation Act‘ Het doel van deze wet is om de interactie van de mens met zijn omgeving te sturen, zodat deze noch de biosfeer noch de geosfeer beschadigt, noch de lucht, de zee of het water vervuilt. Daarom is deze wet bedoeld om, voor zover mogelijk, te waarborgen dat de IJslandse natuur zich volgens haar eigen wetten kan ontwikkelen en de instandhouding van haar uitzonderlijke of historische aspecten kan waarborgen. De regelgeving omtrent wildkamperen werd in 2015 en 2017 daarom strenger gemaakt. In woongebied mag je slechts één nacht kamperen op onbebouwd land als er geen camping in de buurt is. ‘Outdoor’ heb je toestemming uitgezonderd lokale verordeningen bv.. in Skatafell NP waar je een ‘permit’ nodig hebt. Meer info en plaatsen waar het verboden is te kamperen vind je op ust.is.
Andere landen

Verenigde Staten en Canada

Het land wordt hier beheerd door verschillende nationale, provinciale en lokale overheden, bovendien zijn er ook Indiaanse reservaten en privégrond. Je moet je onderzoek doen om te achterhalen wie de eigenaar van het land is en of je op verboden terrein bent (in sommige gevallen heeft het op verboden terrein zijn ernstige gevolgen).

Wildkamperen in Forest Service of BLM (Bureau of Land Management) gebieden is vrij normaal in Noord-Amerika. Hetzelfde geldt voor Canadian Crown Land. In nationale parken en nationale monumenten is kamperen in het wild heel gewoon, maar er zijn wel dikwijls vergunningen vereist.

Australië en Nieuw-Zeeland

Kamperen is een nationaal tijdverdrijf in zowel Australië als Nieuw-Zeeland, maar is op de verkeerde plek je tent opzetten kan je een fikse boete opleveren. Kampeerlocaties worden meestal geregeld door lokale regelgeving, dus let op borden die overnachtingen verbieden.

Het is iets meer verwarrend in Australië, omdat er zes staten zijn, allemaal met verschillende regels. Het wordt steeds moeilijker om plaatsen te vinden dat geen beperkingen kent – zelfs nationale parken vereisen een vergunning voor wild kamperen.

Marokko, Albanië, Estland, Letland, Litouwen

In deze landen is het principieel toegestaan om wild te kamperen. In Marokko o.a. gaat het niet altijd van een leien dakje. Als ze je hebben gespot is er steeds wel iemand die er een economische opportuniteit in ziet. Een ezeldrijver wordt plots parkwachter en een bouwvakker plots eigenaar van het terrein waar je op staat. Hoe hoger in de bergen hoe makkelijker dus. Wetgeving heb ik niet echt kunnen vinden en de dingen worden vaak op zijn Afrikaans geregeld… met een beetje goodwill kan er veel, maar je hoeft je niet te laten bedotten natuurlijk.
Zijn er alternatieven behoudens campings en betalende camperplaatsen?

Naast wildkamperen met de camper waar je onder bepaalde voorwaarden ‘overal’ mag staan, bestaan er ook gratis camperplaatsen. Dit zijn speciaal ingerichte plaatsen of plekken die zijn aangewezen om legaal met de camper te mogen overnachten. Meestal mag je hier maximaal een paar uur/paar dagen aaneengesloten staan en soms is het een vereiste om in het bezit te zijn van een zelfvoorzienende camper (met toilet en afvalwatertank). In Nieuw-Zeeland geldt deze regel bijvoorbeeld om te voorkomen dat mensen hun behoeftes buiten doen en resten van shampoo, afwasmiddel etc. weggooien in de natuur.

Zijn er nog plekken waar je misschien kan overnachten wanneer je op doorreis bent?
Langs de weg vind je regelmatig rustplaatsen en tankstations met grote parkeerplaatsen waar vrachtwagenchauffeurs kunnen overnachten. Soms mag je hier ook met de camper een nachtje staan, maar lang niet alle landen staan dat toe (en daar wordt soms streng op gecontroleerd). Check dus goed of het mag en let goed op de borden bij aankomst om te controleren of campers ook zijn toegestaan. Het mag in ieder geval niet te veel op kamperen lijken. Tafels en stoelen kun je daarom beter binnen laten staan.

Ten slotte heb je ook het recuperatief overnachten! Wat wil zeggen dat doorrijden niet verantwoord of toegestaan is. Je mag dan slapen/overnachten, denk daarbij aan oververmoeidheid. Het oponthoud mag echter niet langer duren dan noodzakelijk. Bedenk dat wanneer je deze argumentatie wilt gebruiken, het zeer moeilijk zal zijn om dit bewijzen voor een rechter.

Algemene regels vrij kamperen met de camper

Het is dus goed om voor je reis uit te zoeken wat precies wel en niet mag wanneer je gaat vrij (wild)kamperen met de camper. Toch zijn er een aantal algemene regels waarvan het goed is als iedereen zich daaraan houdt. Wildkamperen is immers steeds minder toegestaan, juist omdat we ons niet aan de regels houden en daardoor voor overlast zorgen. De belangrijkste regel is om de natuur niet te schaden en lokale bewoners (mensen en dieren) niet tot last te zijn. Laat verder geen afval achter en pas op met het maken van een vuur. In veel landen is het verboden of alleen toegestaan tussen een bepaalde periode of op bepaalde plekken die minder brandgevaarlijk zijn, zoals aan de kust.

(Legen) vuilwatertank (grijs water)
In de meeste landen kan de afvalwatertank geleegd worden via een put, waar je kan over rijden. De uitlaat die centraal onder onze motorhome gelegen is kan zo over de put geopend worden.

Doch zijn er plaatsen waar lozing van "vuil" water langs de kant van de weg dient te gebeuren. Om die reden maakte ik een buisconstructie die ik dan onder de uitlaat van de afvalwatertank houd, om zo het water te lozen.

E-mail: info@dmcamperreizen.be

Copyright © DMCamperreizen 2018.
All right reserved.
Vrij of wild kamperen met de camper
Wat is toegestaan en wat niet?

Eerst en vooral moet je weten wat de term betekent. Kamperen in het wild is in principe kamperen op een plaatst die daar niet voor aangewezen is. Samengevat komt het op het volgende neer…
Krijg je toelating van de eigenaar van het terrein dan valt het niet onder de noemer wildkamperen (andere regels kunnen ook hier van toepassing zijn).
In Europa is het in de meeste landen wettelijk verboden om te wildkamperen.

Of je nu onderweg bent met tent, caravan of motorhome; de regels blijven de zelfde!
Wildkamperen met de camper in de ongerepte natuur. Een hoop mensen dromen van zo’n ervaring!
Zijn er uitzonderingen?

Overnachten in de natuur wordt in sommige landen zoals Schotland, Zweden en Noorwegen toegestaan en gereglementeerd op grond van het zogenoemde “Allemansrecht” of “Outdoor Acces Code”. In andere landen is er dan weer een gedoogbeleid maar blijft het toch wettelijk verboden. Daardoor is het dus soms balanceren op een slappe koord. Ieder moet voor zichzelf uitmaken wat kan en niet kan. Discussie zal er steeds zijn. Weet als het niet mag je kan betrapt worden. Wees vervolgens dan ook zo fair de consequenties daarvan te aanvaarden.

Allemansrecht: in Finland, Noorwegen en Zweden geldt het gewoonterecht om particuliere grond te betreden om van de vrije natuur te genieten.
Toegestaan is onder andere: wandelen, fietsen, zwemmen en varen, niet-beschermde bloemen, paddenstoelen en bessen plukken, en voor één nacht een tent opzetten of te overnachten in een wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig. Voorwaarde is dat geen schade aan de natuur of aan landbouwgewassen wordt aangericht en dat de eigenaar niet wordt gestoord. Het is niet toegestaan om te jagen en te vissen.
Het is verboden om met motorvoertuigen op onbedekte bodem in de natuur te rijden en op particulieren wegen die gesloten zijn voor motorverkeer. Oei, dat kan nogal lastig zijn als je met de camper midden in de natuur wilt staan. Toch is dit logisch: het is niet de bedoeling dat kwetsbare gronden beschadigd worden door campers die daar genadeloos overheen rijden. Bij vrij kamperen met de camper dien je dus extra voorzichtig te zijn.

Bij kamperen hoort natuurlijk een kampvuur! Dit is toegestaan, maar het zorgt wel voor bezorgdheid bij vele grondeigenaren. Het kan natuurlijk ook mis gaan. Houd daarom rekening met droog weer, de plaats waar je het kampvuur maakt en doof het vuur altijd zorgvuldig. Maak nooit een “open vuur”, baken de rand af met stenen. Ruim ook de sporen van het kampvuur netjes op zodra je vertrekt.
Scottish Outdoor Access Code: deze code regelt de vrije toegang tot de immense Schotse open ruimte. In principe is de toegang tot het land vrij, ook als het om privédomein gaat. Men kan dus gaan, staan en overnachten waar men wil, en een route opstellen enkel met behulp van de kaart. Belangrijk is wel rekening te houden met het desolate landschap, het grillige weer en het af en toe ontbreken van paden. Het geeft gedetailleerde richtlijnen over deze verantwoordelijkheden weer. De Code biedt een praktische gids om iedereen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over wat het beste te doen is in alledaagse situaties.

De code is gebaseerd op drie hoofdprincipes:

Respecteer de belangen van andere mensen. Met beleefdheid, aandacht en bewustzijn handelen is erg belangrijk. Als je je toegangsrecht uitoefent, zorg er dan voor dat je de privacy, veiligheid en bestaansmiddelen respecteert van degenen die in de buitenlucht wonen of werken, en de behoeften van andere mensen die van de buitenlucht genieten. Als je  een landbeheerder bent, respecteer dan het gebruik van het buitenleven van mensen en hun behoefte aan een veilig en plezierig bezoek.
Zorg voor het milieu. Als je je toegangsrecht uitoefent, zorg dan voor de plaatsen die je bezoekt en geniet en verlaat het land zoals je het aantreft. Als je een landbeheerder bent, help je de natuurlijke en culturele kenmerken te behouden die het buitenleven aantrekkelijk maken om te bezoeken en te genieten.

Neem verantwoordelijkheid voor je eigen acties. Als je je toegangsrecht uitoefent, bedenk dan dat het buitenleven niet zonder risico is en wees te allen tijde waakzaam voor je eigen veiligheid en die van anderen. Als je een landbeheerder bent, moet je te allen tijde waken over de veiligheid van andere mensen.
Enkele basisregels in verband met wildkamperen

Niet rondhangen. Goede ‘campingetiquette’ bestaat er uit om laat op je kampeerplek aan te komen en vroeg te vertrekken. Respecteer daarnaast een minimale afstand tot aan bebouwing van 150 meter. Daarnaast mag je alleen op niet in cultuur gebrachte grond kamperen, dat wil zeggen niet op landbouwgrond dus.

Steek nooit een open vuur aan. Eén van de belangrijkste regels is om nooit een open vuur aan te steken. Overal waar je wilt kamperen, kan het risico op een uitbraak van het vuur groot zijn. Daarom is het ten zeerste aan te raden dit te allen tijde te vermijden. Er is weleens wat discussie i.v.m. vuur.

Laat geen spoor na. Zorg ervoor dat je de omgeving niet meer dan nodig verstoort en neem alles mee wanneer je weggaat. De algemene regel is daarom: ‘verlaat het gebied in precies dezelfde staat als het werd ontdekt’. Verder mag je alleen te voet, varend, te fiets of op ski’s een natuurgebied betreden.

Kies het juiste toilet. We zijn allemaal mensen en de kans is groot dat je jezelf op een bepaald moment moet ontlasten. Houdt vervolgens minstens 50 meter afstand van water en graaf een gat. Bedek het met aarde als je klaar bent. Begraaf geen wc-rol, papier of doekjes – deze moeten bij uw andere afval worden bewaard en mee genomen!

Dé algemene stelregel: ‘leave no trace!’!Kamperen in natuurreservaten en nationale parken doe je beter niet tenzij het expliciet toegelaten is!  In België is zonder toestemming kamperen verboden maar er zijn wel tal van alternatieven voorzien als je onderweg bent met de tent en dit in de vorm van bivakzones, Voor België vind je op de site bivakzone.be alle info over de zones waar je kan gereglementeerd ‘wildkamperen’.  Zo hoef je je verder geen zorgen te maken.
Is er een verschil? ’s nachts parkeren en wildkamperen?

Ja! in de meeste EU-landen wordt ’s nachts parkeren getolereerd op parkeerhavens en stopplaatsen, voor maximaal 24u. Let op de borden die er geplaatst zijn.
Zodra je echter stoelen en tafel neerzet, je luifel neerlaten, een generator of BBQ gebruikt of langer dan 24u blijft, ben je aan het wildkamperen en gelden de regels die per land bepaald zijn.
Informatie wildkamperen per land

België & Luxemburg

In België en Luxemburg is wildkamperen verboden. Ook is het verboden om te overnachten langs de weg of op parkings langs de weg. In België zijn er echter steeds meer bivakzones waar je legaal je tent kan opslagen. De info vind je op de website hiervoor beschreven.

Wallonië en de Ardennen

Bivakkeren in het bos: Artikel 19 van het Boswetboek stelt: “Onverminderd artikel 27 is het tijdelijk verblijf verboden buiten de daartoe voorziene gebieden verboden.” Het tijdelijk verblijf is het “verblijf tijdens een periode van minder dan 48 uur” (art. 3, 23° van het Boswetboek).

Bivakkeren is in principe dus verboden in het bos. De wet voorziet echter in twee uitzonderingen. Enerzijds de “deelnemers aan jeugdactiviteiten, ingericht door ofwel jeugdbewegingen ofwel verenigingen die activiteiten verzorgen voor jongeren, en de deelnemers aan begeleide bewegingen met een pedagogisch of therapeutisch doel” (artikel 27). Anderzijds mag er wel worden gebivakkeerd in de “daartoe voorziene gebieden”.

De bepalingen voor Wallonië zijn in grote lijnen dezelfde zijn als in Vlaanderen.
Nederland

Ook in Nederland is wildkamperen en overnachten langs de weg of op parkings langs de weg verboden. Daar staat tegenover dat ook hier er paalkampeerterreinen zijn langs langeafstandspaden waar er legaal voor max. 72u de tent geplaatst kan worden op klein terrein (2 à 3 tenten. Meer info vind je op de website van het Staatsbosbeheer.
Opgelet! Ten gevolge van de covid-19 maatregelen waren de 17 bivakzones gesloten. Staatsbosbeheer besliste op 1 juni 2020 om de tijdelijke maatregel om te zetten in een definitieve sluiting en ontmanteling. De overlast van groepen die er niet voor de rust alleen kwamen, zou de laatste jaren te groot geworden zijn. Steeds vaker werd er vuur gemaakt, afval achtergelaten en vernielingen toegebracht. Toezicht en handhaving bleken niet langer houdbaar.
Paalkamperen verdwijnt niet volledig. Er zijn nog een 30tal bivakzones die niet van Staatsbosbeheer zijn en dus open blijven.
Sinds 2008 is de kampeerwet vervallen. Het is de bedoeling dat gemeenten het kamperen reguleren middels hun eigen plaatselijke verordening (APV). Lang niet alle gemeentes hebben dit gedaan, of ze hebben dit (voorlopig) niet goed gedaan.

Duitsland

In Duitsland is de juridische situatie ingewikkeld maar in principe is wildkamperen en overnachten langs de openbare weg er verboden. Bovendien is er geen landelijke regelgeving. Kantons en gemeenten bepalen daarnaast de lokale voorschriften. Wil je toch in de vrije natuur overnachten, vraag dan toestemming aan de landeigenaar en vermijd natuurparken. Een noodbivak is over het algemeen overal toegestaan. Een gepland bivak wordt gedoogd tenzij in beschermd gebied. In deze beschermde gebieden is het expliciet verboden (vraag naar de administratie van het beschermde gebied).

Oostenrijk

Het is er verboden te kamperen in het bos. Boven de boomgrens is wildbivakkeren onder bepaalde voorwaarden en in sommige gebieden wel mogelijk. Aangezien de regels per Bundesland verschillend zijn is het bijgevolg raadzaam altijd toestemming te vragen aan de eigenaar.

Als je wilt kamperen in de bergen van Oostenrijk, kom je terecht in een oerwoud van regelgeving. Natuur minnende wandelaars blijven vaak in onzekerheid. Bevinden ze zich nog in een legaal gebied? Of zullen ze hun tent toch voor nieuwsgierige blikken moeten verbergen. De droom van de nacht in de buitenlucht barst al snel als je kijkt naar het wettelijke kader.

Afhankelijk van het Bundesland zijn er serieuze verschillen – alles van getolereerde verblijven tot flinke boetes is mogelijk. Het Oostenrijkse Alpenverein zet de regelgeving per staat voor je op een rijtje
Zwitserland

Wildbivak (boven de boomgrens) wordt in Zwitserland toegestaan voor één nacht. Deze regels gelden niet voor natuurparken en per kanton kunnen de regels alweer afwijken.
De volledige uitleg vind je op de website van de Zwitserse Alpine Club (Duits en Frans) of specifiek per kanton (Duits)

Frankrijk

In Frankrijk maakt men onderscheid tussen ‘bivak’ (bivouac, één nacht op dezelfde plek) en ‘wildkamperen (camping sauvage). Het laatste is verboden, maar het eerste is toegestaan, maar er zijn wel enkele voorwaarden:
- Bivakkeren is van 19u tot 9u
- Op 1 uur wandelafstand van de doorgaande weg
- Buiten nationale parken: op 1 uur van park verwijderd
- Binnen nationale parken: enkel in le Mercantour, les Ecrins, les Pyrénées, Vanoise
  (toelating van huttenwaard nodig) en Corsica (tegen betaling wildkamperen bij de hut)
Spanje & Portugal

Zeer diverse wetgeving per regio. Daarom vraag je het dus best na bij de lokale overheid. Catalonië laat bijvoorbeeld wel toe om te wildkamperen, in Castilië en León daarentegen is het dan weer absoluut verboden. In Portugal mag je wel wildkamperen maar alleen als je op voorhand een ‘permit’ hebt aangevraagd bij de gemeente én je de toestemming krijgt van de grondeigenaar of iemand van de politie.

Italië

In Italië is wildkamperen verboden maar zolang je op grote hoogte zit (boven de 2000 m) wordt een bivak doorgaans getolereerd. In het Parco Nazionale di Alpi Marittime in Piëmont is wildkamperen van zonsondergang tot zonsopgang wel toegestaan. Weliswaar is het niet officieel bevestigd, maar dit lijkt voor de gehele Italiaanse Alpen (en dus niet de Dolomieten) zo te zijn.

Schotland paradijs om te wildkamperen

Je tent opstellen in de vrije natuur is in Schotland wel toegelaten voor één nacht, natuurlijk zijn er wel regels die zijn samen gevat in de Outdoor Acces Code (zie bovenaan dit artikel). 
De Land Reform (Scotland) Act 2003 zorgt ervoor dat iedereen wettelijk toegangsrecht heeft tot het grootste deel van Schotland, echter moeten deze rechten op verantwoorde wijze worden uitgeoefend. Kamperen doe je immers met respect voor de privacy, veiligheid en de natuur in Schotland. Evenzo moeten landbeheerders hun land en water op verantwoorde wijze beheren in verband met toegangsrechten.

Door de drukte op de West Highland Way is er ten Oosten van Loch Lomond een restrictie i.v.m. wildkamperen. In dit deel van Schotland heb je dus op sommige plaatsen een ‘permit‘ nodig.

In het Verenigd Koninkrijk heb je ook Bothies. Een bothy is een eenvoudige hut, meestal vrij toegankelijk. Bothies zijn te vinden in afgelegen berggebieden in Schotland, Noord-Engeland en Wales.

Engeland, Wales en Ierland

Principieel verboden maar er is een gedoogbeleid. Daarom is toestemming vragen waar mogelijk dus steeds de beste optie.
Soepele regels om vrij te kamperen in Scandinavië

Net als in Schotland is wildkamperen ook hier voor één nacht toegestaan. Evenals in Schotland is er een hier code. Het ‘Allemansrätt’ of ‘Allemansrecht (zie bovenaan). In Zweden, Noorwegen, en Finland is het eveneens toegestaan.

IJsland

IJsland heeft sinds 1999 de ‘The Nature Conservation Act‘ Het doel van deze wet is om de interactie van de mens met zijn omgeving te sturen, zodat deze noch de biosfeer noch de geosfeer beschadigt, noch de lucht, de zee of het water vervuilt. Daarom is deze wet bedoeld om, voor zover mogelijk, te waarborgen dat de IJslandse natuur zich volgens haar eigen wetten kan ontwikkelen en de instandhouding van haar uitzonderlijke of historische aspecten kan waarborgen. De regelgeving omtrent wildkamperen werd in 2015 en 2017 daarom strenger gemaakt. In woongebied mag je slechts één nacht kamperen op onbebouwd land als er geen camping in de buurt is. ‘Outdoor’ heb je toestemming uitgezonderd lokale verordeningen bv.. in Skatafell NP waar je een ‘permit’ nodig hebt. Meer info en plaatsen waar het verboden is te kamperen vind je op ust.is.
Andere landen

Verenigde Staten en Canada

Het land wordt hier beheerd door verschillende nationale, provinciale en lokale overheden, bovendien zijn er ook Indiaanse reservaten en privégrond. Je moet je onderzoek doen om te achterhalen wie de eigenaar van het land is en of je op verboden terrein bent (in sommige gevallen heeft het op verboden terrein zijn ernstige gevolgen).

Wildkamperen in Forest Service of BLM (Bureau of Land Management) gebieden is vrij normaal in Noord-Amerika. Hetzelfde geldt voor Canadian Crown Land. In nationale parken en nationale monumenten is kamperen in het wild heel gewoon, maar er zijn wel dikwijls vergunningen vereist.

Australië en Nieuw-Zeeland

Kamperen is een nationaal tijdverdrijf in zowel Australië als Nieuw-Zeeland, maar is op de verkeerde plek je tent opzetten kan je een fikse boete opleveren. Kampeerlocaties worden meestal geregeld door lokale regelgeving, dus let op borden die overnachtingen verbieden.

Het is iets meer verwarrend in Australië, omdat er zes staten zijn, allemaal met verschillende regels. Het wordt steeds moeilijker om plaatsen te vinden dat geen beperkingen kent – zelfs nationale parken vereisen een vergunning voor wild kamperen.

Marokko, Albanië, Estland, Letland, Litouwen

In deze landen is het principieel toegestaan om wild te kamperen. In Marokko o.a. gaat het niet altijd van een leien dakje. Als ze je hebben gespot is er steeds wel iemand die er een economische opportuniteit in ziet. Een ezeldrijver wordt plots parkwachter en een bouwvakker plots eigenaar van het terrein waar je op staat. Hoe hoger in de bergen hoe makkelijker dus. Wetgeving heb ik niet echt kunnen vinden en de dingen worden vaak op zijn Afrikaans geregeld… met een beetje goodwill kan er veel, maar je hoeft je niet te laten bedotten natuurlijk.
Zijn er alternatieven behoudens campings en betalende camperplaatsen?

Naast wildkamperen met de camper waar je onder bepaalde voorwaarden ‘overal’ mag staan, bestaan er ook gratis camperplaatsen. Dit zijn speciaal ingerichte plaatsen of plekken die zijn aangewezen om legaal met de camper te mogen overnachten. Meestal mag je hier maximaal een paar uur/paar dagen aaneengesloten staan en soms is het een vereiste om in het bezit te zijn van een zelfvoorzienende camper (met toilet en afvalwatertank). In Nieuw-Zeeland geldt deze regel bijvoorbeeld om te voorkomen dat mensen hun behoeftes buiten doen en resten van shampoo, afwasmiddel etc. weggooien in de natuur.

Zijn er nog plekken waar je misschien kan overnachten wanneer je op doorreis bent?
Langs de weg vind je regelmatig rustplaatsen en tankstations met grote parkeerplaatsen waar vrachtwagenchauffeurs kunnen overnachten. Soms mag je hier ook met de camper een nachtje staan, maar lang niet alle landen staan dat toe (en daar wordt soms streng op gecontroleerd). Check dus goed of het mag en let goed op de borden bij aankomst om te controleren of campers ook zijn toegestaan. Het mag in ieder geval niet te veel op kamperen lijken. Tafels en stoelen kun je daarom beter binnen laten staan.

Ten slotte heb je ook het recuperatief overnachten! Wat wil zeggen dat doorrijden niet verantwoord of toegestaan is. Je mag dan slapen/overnachten, denk daarbij aan oververmoeidheid. Het oponthoud mag echter niet langer duren dan noodzakelijk. Bedenk dat wanneer je deze argumentatie wilt gebruiken, het zeer moeilijk zal zijn om dit bewijzen voor een rechter.

Algemene regels vrij kamperen met de camper

Het is dus goed om voor je reis uit te zoeken wat precies wel en niet mag wanneer je gaat vrij (wild)kamperen met de camper. Toch zijn er een aantal algemene regels waarvan het goed is als iedereen zich daaraan houdt. Wildkamperen is immers steeds minder toegestaan, juist omdat we ons niet aan de regels houden en daardoor voor overlast zorgen. De belangrijkste regel is om de natuur niet te schaden en lokale bewoners (mensen en dieren) niet tot last te zijn. Laat verder geen afval achter en pas op met het maken van een vuur. In veel landen is het verboden of alleen toegestaan tussen een bepaalde periode of op bepaalde plekken die minder brandgevaarlijk zijn, zoals aan de kust.
(Legen) vuilwatertank (grijs water)
In de meeste landen kan de afvalwatertank geleegd worden via een put, waar je kan over rijden. De uitlaat die centraal onder onze motorhome gelegen is kan zo over de put geopend worden.
Doch zijn er plaatsen waar lozing van "vuil" water langs de kant van de weg dient te gebeuren. Om die reden maakte ik een buisconstructie die ik dan onder de uitlaat van de afvalwatertank houd, om zo het water te lozen.
E-mail: info@dmcamperreizen.be

Copyright © DMCamperreizen 2018.
All right reserved.